Sơn La: Kiểm tra tiến độ thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 16/10/2017

(TN&MT) - Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành kế hoạch số 672/KH-STNMT về việc kiểm tra tiến độ thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Xã Gia Phù, huyện Phù Yên dự kiến sẽ được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
Xã Gia Phù, huyện Phù Yên dự kiến sẽ được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường tại 6/8 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 nhưng chưa được công nhận gồm: Xã Gia Phù huyện Phù Yên; xã Chiềng Đen thành phố Sơn La; xã Mường Chanh huyện Mai Sơn; xã Phỏng Lái huyện Thuận Châu; xã Chiềng Sơn huyện Mộc Châu và xã Mường Bú huyện Mường La.

Nội dung kiểm tra gồm 5 chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm gồm: Chỉ tiêu 17.2 tỷ lệ cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; Chỉ tiêu 17.3 xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn; Chỉ tiêu 17.5 chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất – kinh doanh được thu gom và xử lý theo quy định; Chỉ tiêu 17.6 tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo11:1 3 sạch; Chỉ tiêu 17.7 tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Việc kiểm tra nhằm nắm bắt kịp thời các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc tiêu chí 17, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đồng thời, kiểm tra tiến độ và hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Bên cạnh đó, Đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hướng dẫn các cơ sở chưa có thủ tục bảo vệ môi trường thực hiện theo đúng quy định.

Dự kiến, thời gian kiểm tra từ nay đến hết tháng 10/2017.

Nguyễn Nga