Quảng Ninh: Đóng cửa, cải tạo môi trường các bãi chôn lấp rác

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 12/10/2017

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 7595/UBND-MT về việc khẩn trương hoàn thành công tác đóng cửa, cải tạo môi trường các bãi chôn lấp rác tại các địa phương: Cẩm Phả, Hạ Long, Hoành Bồ.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương nói trên khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng, vận hành công trình xử lý nước rỉ rác và các hạng mục cải tạo phục hồi môi trường của bãi rác theo phương án được phê duyệt.

Bãi rác Quang Hanh, Tp. Cẩm Phả
Bãi rác Quang Hanh, Tp. Cẩm Phả

Trong quá trình xây dựng, lắp đặt các công trình đảm bảo tuân thủ các giải pháp phủ đất, trồng cây, thu gom xử lý nước rỉ rác, thu gom xử lý khí thải theo sổ tay hướng dẫn vận hành và duy tu bảo dưỡng bãi chôn lấp hợp vệ sinh theo đúng báo cáo phương án đóng cửa bãi rác.

Các địa phương chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến việc phân bổ vốn, thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật, đảm bảo tiến độ cải tạo, phục hồi môi trường các bãi rác theo phương án được phê duyệt. Đổng thời, báo cáo UBND tỉnh cam kết thời gian tiến độ thực hiện, khối lượng công việc hoàn thành theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường đề ra và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung cam kết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương có văn bản gửi Sở TN&MT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Sở TN&MT tham mưu cho UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành công tác đóng cửa, cải tạo phục hồi môi trường các bãi chôn lấp rác 3 địa phương trên. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị đôn đốc và giám sát quá trình các địa phương đóng cửa, cải tạo môi trường các bãi chôn lấp rác. Các sở, ngành kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoàn thành các hạng mục theo phương án đóng cửa, cải tạo phục hồi môi trường các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt.

Đăng Hùng