Gia Lai: Loại khỏi danh sách đầu tư những dự án thuỷ điện gây hại môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 05/10/2017

(TN&MT) - UBND tỉnh Gia Lai đã không cho phép khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Đak Trai (Kbang) do ảnh hưởng đến rừng và đất rừng. Đồng thời, tỉnh...

 

(TN&MT) – Ông Bùi Khắc Quang – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết: Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 74 thủy điện vừa và nhỏ được quy hoạch và bổ sung, điều chính quy hoạch. Trong đó có 35 thủy điện đang vận hành với tổng công suất gần 300MW, 6 thủy điện đang triển khai đầu tư xây dựng (hơn 52MW), 2 thủy điện đã dừng vận hành (0,5MW) và có 17 thủy điện bị loại khỏi quy hoạch (gần 45MW). Các thủy điện bị loại  khỏi quy hoạch theo kiểm tra, rà soát, đánh giá thì đều có ảnh hưởng tiêu cực đến tác động môi trường. Tỉnh Gia Lai có quan điểm nhất quán rằng không phát triển thủy điện bằng mọi giá. Thời gian tới, UBND tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan rà soát, đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch các dự án thủy điện kém hiệu quả, có tác động tiêu cực đến môi trường. 

Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai đã không cho phép khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Đak Trai (Kbang) do ảnh hưởng đến rừng và đất rừng. Đồng thời, tỉnh  này cũng chưa xem xét việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Đak Ayuonh (Mang Yang) và dự án thủy điện la Grai Thượng (la Grai) do các dự án này đã đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch hoặc không có trong quy hoạch thủy điện được phê duyệt…

Trả lời một số nội dung liên quan đến công tác quản lý quy hoạch, quan điểm đầu tư các công tác công trình thủy điện trên địa bàn, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết: Để tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng thủy điện cũng như góp phần tăng sản lượng điện phát lên lưới quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng và góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, đối với các dự án thủy điện có trong quy hoạch và các dự án chưa có trong quy hoạch, nếu dự án nào sau khi được nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá sự ảnh hưởng mà liên quan đến 4 tiêu chí như: giảm thiểu tác động đến môi trường, gần đường giao thông, gần lưới điện quốc gia, có hiệu quả kinh tế thì Sở Công thương Gia Lai sẽ kiến nghị Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý về chủ trương cho phép đầu tư xây dựng

Được biết trong thời gian tới, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 480/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện và các văn bản khác có liên quan, UBND tỉnh Gia Lai sẽ chỉ đạo các Sở ngành chuyên môn tiếp tục rà soát, đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch các dự án thủy điện kém hiệu quả, có tác động tiêu cực đến môi trường.

Vũ Đình Năm