Tây Ninh: Siết chặt quản lý rác thải sinh hoạt nông thôn

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 05/10/2017

(TN&MT) - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 1552/KH-UBND về việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây...

 

(TN&MT) - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 1552/KH-UBND về việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo đó, mục đích và yêu cầu của Kế hoạch là nhằm quản lý, thu gom và xử lý triệt để rác sinh hoạt phát sinh ở nông thôn, chấm dứt tình trạng vứt rác, đổ rác bừa bãi không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Mọi tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện các quy định vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, nơi cư trú không vứt rác bừa bãi ra môi trường; đổ chất thải đúng thời gian, đúng nơi quy định…; khuyến khích việc xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn theo hướng giảm ô nhiễm môi trường.

Nọi dung trọng tâm của Kế hoạch, bao gồm: Phân loại, thu gom, lưu giữ và vận chuyển rác thải sinh hoạt; xử lý rác thải sinh hoạt; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, đối với việc phân loại, thu gom, lưu giữ và vận chuyển rác thải sinh hoạt: Nhằm giảm thiểu chi phí xử lý, hạn chế ô nhiễm môi trường và tạo ra các sản phẩm phục vụ đời sống của con người, rác sinh hoạt phát sinh từ các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được khuyến khích phân loại thành 03 nhóm như sau:

Nhóm hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật) để ủ làm phân bón cho cây trồng theo phương pháp ủ compost, phương pháp ủ yếm khí. Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế (giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủy tinh) để cung cấp cho các nhà máy, cơ sở tái chế. Nhóm không thể tái sử dụng, tái chế hoặc ủ làm phân, phải xử lý theo quy định hiện hành.

Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình phải thu gom rác bằng thủ công hàng ngày hoặc cách ngày và lưu giữ rác trong bao bì hoặc thiết bị phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường và vận chuyển tới nơi lưu giữ rác tạm thời của địa phương để chuyển đến khu xử lý tập trung theo quy hoạch của tỉnh Tây Ninh; nộp chi phí trả cho dịch vụ thu gom, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc xả rác, đốt rác bừa bãi tại các tuyến đường giao thông nông thôn.

Mỗi xã bố trí ít nhất một điểm lưu giữ rác tạm thời có diện tích phù hợp và được che chắn đảm bảo không bị nước mưa, động vật làm phát tán chất ô nhiễm ra môi trường. Điểm lưu giữ rác tạm thời phải có khoảng cách vệ sinh đạt hơn hoặc bằng 20m đến khu vực dân cư tập trung, thuận tiện về giao thông để người dân thực hiện.

Mỗi khu dân cư bố trí từ 1 2 thùng chứa rác tập trung và thành lập tổ tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, cộng đồng trách nhiệm, tuân theo quy định của pháp luật; đôn đốc các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình thực hiện quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường; thu gom, phân loại và xử lý rác tại khu dân cư và nơi công cộng; vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, thói quen mất vệ sinh, có hại cho sức khỏe và môi trường.

Đối với việc xử lý rác thải sinh hoạt: Rác sinh hoạt phát sinh ở khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sau khi được phân loại, nếu không thể tái chế, tái sử dụng hoặc ủ làm phân bón thì phải chuyển về các khu xử lý rác tập trung để xử lý triệt để, không gây ô nhiễm môi trường.

Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình ở đơn lẻ, phân tán, cách xa khu tập trung dân cư, chất thải rắn chủ yếu là chất hữu cơ chưa có dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý tập trung thì khuyến khích tự xử lý tại gia đình như ủ làm phân hữu cơ.

Nhà nước khuyến khích, ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đối với các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tham gia các hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý và đầu tư xây dựng, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ xử lý rác sinh hoạt.

Về truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý rác thải: Tuyên truyền về tác hại của việc xả rác bừa bãi và xử lý rác không hợp vệ sinh ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt nông thôn để người dân biết và vận động các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tham gia thực hiện Kế hoạch.

Việc tuyên truyền, vận động quản lý rác thải được lồng ghép vào các cuộc họp sinh hoạt của các tổ dân cư tự quản, phát thanh trên các đài truyền thanh của địa phương, nêu các gương tốt, điển hình, đồng thời cũng phê bình các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình vứt rác, đổ rác bừa bãi không đúng nơi quy định gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh chủ trì và phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tây Ninh hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch này đến các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình; cán bộ cấp huyện, cấp xã; các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch…

Tường Tú