Bình Dương: Xác định vùng nguy cơ ô nhiễm môi trường và giải pháp xử lý

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 02/10/2017

(TN&MT) - Để chủ động phòng ngừa, ứng phó với các sự cố môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa…, UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Quyết...

 

(TN&MT) - Để chủ động phòng ngừa, ứng phó với các sự cố môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa…, UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Quyết định số 2566/QĐ-UBND ban hành Danh mục các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lý.

Bình Dương hạn chế tối đa việc thu hút các dự án có lưu lượng nước thải lớn kể cả trong và ngoài khu công nghiệp
Bình Dương hạn chế tối đa việc thu hút các dự án có lưu lượng nước thải lớn kể cả trong và ngoài khu công nghiệp

Theo đó, Bình Dương xác định danh mục 12 ngành nghề có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố ô nhiễm môi trường: Ngành sản xuất hóa chất cơ bản; sản xuất phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật; tái chế, kinh doanh phế liệu; xử lý, tái chế chất thải; dệt nhuộm; thuộc da; công nghệ luyện thép, luyện kim, gia công xi mạ; chế biến mũ cao su thiên nhiên; sản xuất giấy, bột giấy từ nguyên liệu thô và giấy phế liệu...

07 vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường nước mặt: Sông Thị Tính và các chi lưu trên địa bàn thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng; suối Cát trên địa bàn thị xã Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một; rạch Chòm Sao và suối Đờn trên địa bàn thị xã Thuận An; rạch Vĩnh Bình trên địa bàn thị xã Thuận An; suối Cái và các chi lưu, suối Cầu trên địa bàn thị xã Tân Uyên; suối Siệp trên địa bàn thị xã Dĩ An.

03 vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường nước dưới đất: Khu vực phường Bình Chuẩn, Thuận Giao và An Phú, thị xã Thuận An; khu vực các phường Khánh Bình và Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên; khu vực xã An Tây, An Điền của thị xã Bến Cát. 02 vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường không khí: Khu vực các mỏ khai thác đá tại xã Thường Tân và Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên; khu vực các mỏ khai thác đá tại xã An Bình, huyện Phú Giáo.

13 vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường: Sông Thị Tính và các chi lưu trên địa bàn thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng; sông Sài Gòn đoạn thuộc xã An Tây, huyện Bến Cát và đoạn thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một; suối Cát trên trên địa bàn thị xã Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một..; và phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát; phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An; phường An Phú, thị xã Thuận An.

Để phòng ngừa và hạn chế gia tăng ô nhiễm, khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường các vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, Bình Dương đề ra các giải pháp: Tập trung và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 23 nhiệm vụ, đề án trọng tâm và 14 dự án ưu tiên đầu tư trong Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020; ưu tiên thu hút các ngành nghề sạch, công nghệ sản xuất tiên tiến.

Đối với các ngành nghề có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố ô nhiễm môi trường nằm trong Danh mục ban hành thì xem xét cụ thể, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định cho phép đầu tư thực hiện dự án, kiên quyết từ chối những dự án không đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường; hạn chế tối đa việc thu hút các dự án có lưu lượng nước thải lớn kể cả trong và ngoài khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm sau khi cấp phép đầu tư và kiên quyết không cho những cơ sở mới chưa đầu tư hệ thống xử lý chất thải theo quy định đi vào hoạt động, không cấp phép cho các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp xả nước thải trực tiếp ra môi trường ngoại trừ các trường hợp đặc biệt được UBND tỉnh Bình Dương cho phép.

Ngoài ra, nâng cao năng lượng quan trắc và thông tin môi trường tại các vùng, khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường theo hướng đầu tư phát triển hệ thống các trạm quan trắc nước thải, khí thải, nước mặt và nước ngầm tự động, kiểm kê và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải để có biện pháp kiểm soát, xử lý, khắc phục kịp thời.

Mặt khác. tổ chức thực hiện nghiêm có hiệu quả Kế hoạch tổng thể ứng cứu sự cố môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 và Phương án ứng phó sự cố tràn đổ chất thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 ban hành tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh Bình Dương…

Tường Tú