Nhiều lĩnh vực TNMT được chuyển thành công ty cổ phẩn

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 19/07/2017

(TN&MT) - Theo Quyết định 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành, trong giai đoạn 2017 – 2020, các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, lĩnh vực: khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; vệ sinh môi trường được phép chuyển đổi thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bên cạnh 3 ngành, lĩnh vực liên quan đến tài nguyên môi trường trên, Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 – 2020 còn liệt kê hàng loạt các đơn vị sự nghiệp công lập được phép chuyển đổi thành công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần như: Chiếu sáng; Sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng vật nuôi; Dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực (lập quy hoạch đô thị, kế toán, kiểm toán, thuế, thẩm định giá tài sản, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận xã hội, tư vấn về quản lý và kinh doanh...); Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội;  Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa; Quản lý, bảo trì bến tầu, bến xe; Kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới và phương tiện thủy…

Quyết định cũng nêu rõ, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau như: Tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục chuyển thành công ty cổ phần theo quy định hiện hành; Đơn vị sự nghiệp công lập có phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt.

Quyết định 31/2017/QĐ-TTg được áp dụng đối với đối tượng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước.

Đồng thời, áp dụng với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập  trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

H. Phúc