Nghệ An: 33 đơn vị chưa thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 21/04/2017

(TN&MT) – Dù cơ quan Quỹ Bảo vệ môi trường đã thông báo nhiều lần nhưng đến nay vẫn còn tồn tại nhiều đơn vị chậm nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường trong việc nhận và quản lý tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong 3 tháng đầu năm 2017, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận tiền ký quỹ của 115 tổ chức/129 điểm mỏ.

Có tới 33 đơn vị “chây ì” nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
Có tới 33 đơn vị “chây ì” nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

Tuy nhiên, bên cạnh các tổ chức, cá nhân chấp hành việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đúng quy định, đến nay còn có 33 tổ chức/34 điểm mỏ Quỹ Bảo vệ môi trường đã thông báo nhiều lần nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ ký quỹ đúng hạn, gồm: Công ty TNHH Phú Đại Lộc, Công ty CP Phú Hưng NA, Công ty CP Nông thôn mới, Công ty TNHH Trường Phước, Công ty TNHH Phú Thắng, Công ty CP đầu tư và xây dựng An Vinh, Công ty TNHH Toàn Cầu, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nam Trung, Doanh nghiệp tư nhân Dũng Hùng, Công ty CP tư vấn đầu tư NetViet, Công ty CP XD và TM Chính Phong,  Công ty CP khai thác đá Nghệ An, Công ty TNHH Xuân Quỳnh, Công ty TNHH Nguyễn Bá Lương, Công ty TNHH Thiên Sơn, Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp CCB Miền Trung, Công ty TNHH đầu tư và phát triển tài nguyên Thái Cực, Công ty CP khoáng sản Nghệ An, Công ty CP SX vật liệu xây dựng Hưng Phúc, Công ty TNHH Đông Thành, Công ty CP xây dựng CN và thương mại Việt Hoàng, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quang Vinh, Công ty CP SX và KD VLXD Hoàng Hưng, Công ty CP TM & XD Bình An, Công ty TNHH MTV Xi măng Thanh Sơn, Công ty CP Xi măng Sông Lam 2, Công ty TNHH Xuân Hùng, Hợp tác xã cổ phần dịch vụ tổng hợp Sơn Long, Công ty TNHH Tân Thuận An, Công ty TNHH Tường Nguyên, Công ty CP xây dựng Văn Sơn, Công ty CP xây dựng và hợp tác đầu tư Đất Việt và Doanh nghiệp tư nhân Phước Thủy.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, thời gian tới Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ký quỹ, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt về việc chậm ký quỹ và các biện khác theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức nêu trên.

Phạm Tuân