Nghệ An: Xử phạt nhiều đơn vị vi phạm về môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 12/05/2016

(TN&MT) - Vừa qua, Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã tiế hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt đối với nhiều đơn vị vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Các đơn vị bị xử phạt bao gồm: Công ty TNHH Xuân Ngọc, do đơn vị này không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất, chế biến lâm sản và sản xuất ván ép tại Cụm công nghiệp phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh định kỳ năm 2015) quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hình thức xử phạt chính phạt tiền với mức phạt 15.000.000 đồng.

Nhiêu đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang còn xem nhẹ việc bảo vệ môi trường
Nhiêu đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang còn xem nhẹ việc bảo vệ môi trường

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Liên Hiệp - Nghệ An. Theo quy định hàng năm Công ty phải thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường không khí 3 đợt, tuy nhiên năm 2015 Công ty chỉ quan trắc, giám sát môi trường không khí 2 đợt vào tháng 7 và tháng 12 tại Nhà máy sản xuất bột đá siêu mịn tại khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc. Hình thức xử phạt chính phạt tiền với mức phạt 15.000.000 đồng.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Doanh nghiệp tư nhân Phong phú. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định. Hình thức phạt chính phạt tiền với mức phạt 15.000.000 đồng.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Austdoor Nghệ An.  Lĩnh vực hoạt động sản xuất cửa cuốn. Theo cam kết bảo vệ môi trường của Công ty thì hàng năm Công ty thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường tại nhà máy sản xuất của cuốn công nghệ Úc tại cụm công nghiệp xã Nghi Phú 2 lần/năm; tuy nhiên năm 2015 công ty không thực hiện. Hình thức xử phạt chính phạt tiền với mức phạt 25.000.000 đồng.

Phạm Tuân