Thanh Hóa: Gần 41 tỷ đồng hỗ trợ cho nông dân có lúa, mạ chết rét

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 18/02/2016

(TN&MT) - Do thời tiết rét đậm rét hại kéo dài, nhiều diện tích lúa mạ đã bị chết, nhằm hỗ trợ thiệt hại cho nông dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa ký quyết định số 538/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí cho các hộ nông dân có diện tích lúa, mạ bị chết rét với nguồn kinh phí gần 41 tỷ đồng.

Theo đó, diện tích lúa bị chết rét sẽ được hỗ trợ trên 24 tỷ đồng, mạ bị chết là gần 17 tỷ đồng. Trước mắt nguồn kinh phí được cấp trong đợt sau Tết Bính Thân này là 28,69 tỷ đồng. Nguồn kinh phí cho nông dân được lấy từ ngân sách dự phòng của UBND tỉnh và các UBND huyện. Số tiền còn lại sẽ được cấp bổ sung sau khi có quyết toán được duyệt.

Do rét đậm, rét hại nhiều diện tích mạ và lúa cấy đã bị chết rét.
Do rét đậm, rét hại nhiều diện tích mạ và lúa cấy đã bị chết rét.

Theo thống kê của tỉnh Thanh Hóa, vụ Xuân 2016, tại địa phương này có trên 12.500 ha lúa và 766 ha mạ bị chết rét trong đợt rét đậm, rét hại; trong đó các huyện Yên Định có diện tích lúa bị chết nhiều nhất với 1.700 ha lúa, huyện Thọ Xuân có 1.600 ha, huyện Thạch Thành có 1.500 ha lúa bị chết rét.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có quyết định hỗ trợ kinh phí gần 5 tỷ đồng cho các hộ dân có gia súc, gia cầm bị chết rét kể trên. Theo thống kê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có gần 3.000 con gia súc, gia cầm bị chết rét; trong đó số trâu, bò bị chết rét là 947 con, dê là 500 con, lợn là 63 con và gia cầm là gần 1.400 con.

                                                                                                      Thanh Tâm