Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam: Triển khai khoản vay xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 15/10/2013

(TN&MT) - Quỹ BVMT Việt Nam đã tổ chức Hội thảo giới thiệu cơ chế tài chính cho vay đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung từ nguồn vốn WB.
   
(TN&MT) - Ngày 15/10, tại TP.HCM, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam đã tổ chúc buổi  Hội thảo giới thiệu cơ chế tài chính cho vay đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB) tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
   
  Đây là Hợp phần 2 của Dự án Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy (thuộc Dự án VIPM) do WB cho Chính phủ Việt Nam vay với  khoản vay 50 triệu USD nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và đảy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng bền vững. Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam là đơn vị thực hiện Hợp phần 2, có nhiệm vụ nhận ủy thác 21,06 triệu USD từ nguồn vốn vay của WB để cho các chủ đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp vay lại  trên địa bàn 4 tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.
   
Lễ ký kết hợp đồng tín dụng giữa Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam và Tổng Công ty Tín Nghĩa
    
        
  Ông  Nguyễn Nam Phương – Giám đốc Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam đã trình bày cơ chế tài chính, cơ chế cho vay đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung. Theo đó, đối tượng cho vay là doanh nghiệp Việt nam  - chủ đầu tư các trạm xử lý nước thải tập trung đang hoạt động, được mở rộng hoặc tiến hành đầu tư mới tại 4 tỉnh của Dự án. Chủ đầu tư có thể vay tối đa 75% tổng mức đầu tư; số tiền  cho vay tối đa 01 dự án: 4 triệu USD ( tối đa  với 01 chủ đầu tư: 5 triệu USD); mức lãi suất  cho vay 6,8%, được giữ nguyên suốt thời gian vay; thời gian vay tối đa 15 năm, thời gian ân hạn 2 năm…
   
  Thời gian qua, nhiều chủ đầu tư đã bày tỏ quan tâm đến nguồn vốn này, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam đã tiến hành thẩm định 3 dự án. Tại Hội thảo, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam và Tổng Công ty Tín Nghĩa đã chính thức ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ  vốn cho Dự án đầu tư mở rộng Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 ( Đồng Nai).
   
  Tin & ảnh: Nguyễn Thanh