Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 03/10/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020.
   
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020. Kế hoạch này phấn đấu đến năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng.
   
  Cụ thể, giai đoạn đến năm 2015 sẽ xử lý triệt để, dứt điểm 229 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý.
   
Giai đoạn đến năm 2015 sẽ xử lý triệt để, dứt điểm 229 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý
    
   
  Trong đó có 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số64/2003/QĐ-TTg phải hoàn thành trước ngày 30/6/2014. Quá thời hạn trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ quy định của pháp luật hiện hành tiến hành tạm thời đình chỉ hoặc cấm hoạt động.
   
  Đối với 20 bãi rác, 10 bệnh viện gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, phải hoàn thành trước ngày 31/12/2015.
   
  8 bãi rác cấp tỉnh quản lý, 5 bệnh viện trực thuộc các Bộ, 42 bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh, 2 bệnh viện tư nhân, 21 trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động - xã hội, trung tâm bảo trợ xã hội và 108 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2015.
   
Xử lý 27 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới được rà soát
   
  Ngoài 229 cơ sở trên, trong giai đoạn đến năm 2015 cũng sẽ xử lý triệt để đối với 27 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới được rà soát, thống kê. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
   
  Bên cạnh các cơ sở trên, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục rà soát, phát hiện các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phê duyệt theo thẩm quyền và lập hồ sơ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
   
Ngăn chặn tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
   
  Nhằm kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, từ năm 2014, sẽ bổ sung chỉ tiêu giảm phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong bộ chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, sẽ xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
   
  Cũng theo Kế hoạch, giai đoạn 2016 - 2020, xử lý triệt để, dứt điểm 222 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý (gồm 104 bãi rác cấp huyện quản lý, 118 bệnh viện tuyến huyện); hoàn thành xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh được rà soát, thống kê hàng năm đến năm 2020.
   
Hoàng Diên (Chinhphu.vn)