Cần tăng cường truyền thông về biến đổi khí hậu cho người dân vùng biển

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 00:00, 18/11/2014

(TN&MT) - Việc ứng phó với vấn đề thiên tai, mỗi người dân cần có những kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên, với nhiều người vấn đề này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm...
(TN&MT) - Cư dân biển, đặc biệt những khu vực phải thường xuyên đối mặt với xâm nhập mặt, xói lở và bão lũ là những nơi rất cần thông tin về tác động BĐKH đến đời sống dân sinh và cách ứng phó, song thời gian qua, khâu truyền thông về BĐKH cho đối tượng này còn rất hạn chế…
   
Ứng phó BĐKH: Chưa biết, chưa hiểu
   
  Bà Nguyễn Ngọc Diễm, Trung tâm Nghiên cứu môi trường, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ cho biết: Thời gian qua, bên cạnh việc ban hành các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực BVMT, ứng phó với BĐKH, công tác tuyên truyền đã được các Bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội triển khai với nhiều hình thức, nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người dân về những tác động nguy hại, các giải pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, đến nay, thông tin về BĐKH vẫn còn rất nhiều hạn chế.
   
  Cụ thể là nhiều chương trình truyền thông về BĐKH còn mang tính tự phát, chưa có một kế hoạch tổng thể, và chưa có sự phân biệt mức độ nhận thức, thái độ và hành vi của các đối tượng thu nhận thông tin. Do đó, hoạt động truyền thông xem việc nâng cao nhận thức như là kết quả cần đạt, chứ ít khi quan tâm đến việc thúc đẩy thay đổi hành vi của các chủ thể hướng đến thích ứng tốt hơn với BĐKH…
   
   
Tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm huy động mọi tầng lớp nhân dân
cùng chung tay bảo vệ môi trường.
   
  Kết quả điều tra của Trung tâm Nghiên cứu môi trường, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ về hoạt động truyền thông thích ứng BĐKH của cộng đồng dân cư ven biển ở xã Hiệp Thạnh (huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) và xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) cho thấy, có đến 58,7% số người chưa từng nghe đến khái niệm BĐKH, 35,3% số người đã từng nghe đến BĐKH nhưng không biết ý nghĩa của cụm từ này.
   
  Do có địa bàn sát biển và chịu tác động của các nguy cơ sói lở, nhiều hộ gia đình cần các thông tin dự báo thời tiết. Tuy nhiên, đã có 58,9% số người dân cho rằng khi có các sự kiện thời tiết nghiệm trọng đã không nhận được các thông tin trước đó. Còn lại 41,1% có nhận được thông tin về sự kiện thời tiết nghiệm trọng nhưng nguồn nhận chủ yếu cũng từ truyền hình…
   
  Việc ứng phó với vấn đề thiên tai, mỗi người dân cần có những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên, với người dân ven biển, việc ứng phó với vấn đề này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm đúc kết của bản thân (37,9%); còn kiến thức, kỹ năng có được qua hoạt động tập huấn, do được người khác hướng dẫn, chính quyền địa phương phổ biến chỉ có 16,0%; còn lại 5,3% tiếp nhận, học tập từ báo đài.
   
Cần mô hình truyền thông  phù hợp
   
  Để từng bước khắc phục những khó khăn trong công tác tuyên truyền lĩnh vực ứng phó với BĐKH, trong thời gian tới các cấp có thẩm quyền cần dành nguồn ngân sách thích đáng để xây dựng các hệ thống thông tin về môi trường và kêu gọi sự tham gia của người dân vào các hoạt động ứng phó với BĐKH. Xây dựng chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động của các cơ quan truyền thông đại chúng và các tổ chức xã hội để tận dụng tốt vai trò cầu nối giữa các tổ chức này với các cơ quan Nhà nước và cộng đồng trong mọi hoạt động ứng phó với BĐKH. Đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân một cách đầy đủ, chính xác về vai trò quan trọng của công tác ứng phó với BĐKH đối với sự nghiệp phát triển bền vững của địa phương.
   
  Cũng theo bà Diễm, các hoạt động xây dựng đê bao, bờ kè ven biển, hay các hoạt động bảo đảm an toàn cho người dân biển hiện nay chủ yếu được thực hiện bởi chính quyền địa phương hay qua các dự án phát triển mà chưa có sự phối hợp hay tận dụng nguồn lực tại chỗ.
   
  Nên chăng, cần có một cơ chế phối hợp phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực dân cư biển sao cho qua đó, người dân thấy được vai trò của môi trường, các vấn đề của BĐKH và trách nhiệm cần làm của mỗi người dân nhằm mang lại hiệu quả bền vững. Bên cạnh đó, việc truyền thông, thông tin cần được đẩy mạnh và xây dựng theo một mô hình phù hợp để người dân thấy được các lợi ích cũng như vị trí, vai trò và trách nhiệm của bản thân để cùng chung tay bảo vệ môi trường, sẵn sàng ứng phó với BĐKH ngày càng gia tăng.       
   
Linh Nga