Yên Bái: Đảm bảo an toàn hồ, đập thủy điện trong mùa mưa bão

Tin tức - Ngày đăng : 13:54, 01/07/2019

(TN&MT) - Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn trong quản lý vận hành các nhà máy thủy điện. Tiến hành rà soát, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng quy định về vận hành hồ chứa. Đặc biệt là chú trọng nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ.
Các nhà máy thủy điện cần thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa, các phương án bảo vệ đập nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ
Các nhà máy thủy điện cần thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa, các phương án bảo vệ đập nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 20 nhà máy thủy điện với tổng công suất 422,4MW; sản lượng điện trung bình 1 năm đạt khoảng 1,5 tỷ kWh điện. Trong đó, nhà máy thủy điện Thác Bà có công suất lắp đặt máy 120MW được xây dựng và hoàn thành phát điện từ năm 1971 có hồ chứa góp phần làm giảm, không làm gia tăng lũ cho hạ du.

Trong điều kiện biến đổi khí hậu, tỉnh Yên Bái yêu cầu các nhà máy thủy điện trên địa bàn thực hiện duy tu, bảo dưỡng đập định kỳ; kiểm tra đập và khắc phục, sửa chữa đập; đo đạc quan trắc đập và các yếu tố khí tượng thủy văn; tổ chức kiểm tra định kỳ an toàn đập; xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho hạ du do xả lũ hoặc sự cố đập.

Ông Đàm Duy Hưng - Trưởng phòng kỹ thuật, thị trường điện (Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà) cho biết: Để chuẩn bị đầy đủ về nhân lực và thiết bị công trình, đảm bảo công tác phòng thiên tai trong năm 2019, Công ty đã phối hợp với địa phương hạ du làm tốt công tác ứng phó với mọi tình huống xảy ra trong mùa mưa bão, đặc biệt là khi công trình thủy điện Thác Bà xả lũ. Ngày 23/5/2019, Công ty đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà với Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện Yên Bình, huyện Đoan Hùng đánh giá kết quả thực hiện và rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai các nội dung của Quy chế phối hợp trong vận hành hồ chứa Thác Bà mùa mưa lũ các năm tiếp theo.

Các hồ chứa thủy điện đảm bảo phương án phòng chống lũ lụt cho hạ du do xả lũ hoặc sự cố đập
Các hồ chứa thủy điện đảm bảo phương án phòng chống lũ lụt cho hạ du do xả lũ hoặc sự cố đập

Đồng thời, tuyên truyền đến nhân dân chủ động ứng phó với các tình huống xả lũ hồ chứa nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản và tính mạng cho nhân dân vùng hạ du. Mặt khác, để đảm bảo các thiết bị, công trình vận hành an toàn, Công ty đã lập triển khai thực hiện và hoàn thành công tác kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị.

Cùng với đó, tỉnh Yên Bái đã triển khai rất nhiều hoạt động cùng các đơn vị thủy điện bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Cụ thể: Ðôn đốc, hướng dẫn các chủ đập thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa đã được phê duyệt và khẩn trương hoàn thành các quy định của pháp luật về công tác quản lý an toàn đập thủy điện trước mùa mưa lũ; thực hiện nghiêm chế độ cập nhật số liệu thủy văn hồ chứa và chế độ thông báo. Phối hợp các sở, ngành, chính quyền địa phương liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng an toàn hồ chứa thủy điện và việc thực hiện các quy định về công tác quản lý an toàn đập của các chủ đập thủy điện trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa lũ 2019.

Trong thời gian tới tỉnh Yên Bái, đặc biệt là Sở Công Thương tiếp tục kiểm tra đôn đốc chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa, các phương án bảo vệ đập, thường xuyên duy trì hoạt động của ban phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và các quy định của nhà nước trong quản lý và vận hành hồ chứa thủy điện.