Xử phạt Nhà máy đường An Khê 468 triệu đồng vì xả nước thải chưa xử lý ra môi trường

Tin tức - Ngày đăng : 16:57, 14/05/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 525 xử phạt vi phạm hành chính số tiền 468 triệu đồng đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần đường Quãng Ngãi - Nhà máy đường An Khê (thôn 2, xã Thành An, thị xã An Khê, Gia Lai) vì hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.
khe
Nước thải đen ngòm từ Nhà máy đường An Khê xả ra môi trường

Trước đó, Báo điện tử TN&MT đã đưa tin phản ánh, Nhà máy đường An Khê bị phát hiện đang xả nước thải ra môi trường. Qua lấy mẫu, phân tích chất lượng nước cho thấy, thông số COD trong mẫu nước thải thu được vượt quy chuẩn kỹ thuật (QCVN40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp) 1,66 lần; thông số TSS vượt quy chuẩn kỹ thuật 1,5 lần; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 1,65 lần; thông số P vượt quy chuẩn 1,5 lần; thông số coliform vượt quy chuẩn 1,4 lần; thông số N vượt quy chuẩn 1,3 lần.

Với kết quả phân tích như trên, UBND tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định xử phạt Nhà máy đường An Khê số tiền 468 triệu đồng. Trong đó, xử phạt 260 triệu đồng đối với thông số COD vượt quy chuẩn và 208 triệu đồng còn lại là mức xử phạt tăng thêm đối với các thông số vượt quy chuẩn từ 1,1 đến dưới 1,5 lần và từ 1,5 đến dưới 2,0 lần. Đồng thời, buộc Nhà máy này thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trước ngày 31/5/2019.