Thái Bình: Trồng mới, trồng bổ sung diện tích rừng ngập mặn

Tin tức - Ngày đăng : 17:43, 28/09/2018

(TN&MT) - Hiện nay, các địa phương thực hiện Dự án “Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở tỉnh Thái Bình”  đã trồng mới được 60 ha rừng ngập mặn, trồng bổ sung 60 ha, bảo vệ an toàn cho 800 ha rừng hiện có.
TB 1
Người dân trồng rừng ngập mặn.
 
 

Dự án “Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở tỉnh Thái Bình” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, thực hiện trong 10 năm (2015 - 2024) tại 4 xã: Thụy Xuân, Thụy Hải (huyện Thái Thụy); Đông Long, Đông Hoàng (huyện Tiền Hải) tỉnh Thái Bình.

Kinh phí thực hiện dự án trên 2 triệu USD. Trong đó, Chính phủ Hàn Quốc tài trợ 1,9 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 150.000 USD. Các hạng mục của dự án: bảo vệ 800 ha rừng ngập mặn hiện có; trồng mới, trồng bổ sung 160 ha.

Đến nay, các địa phương trong dự án trồng mới 60 ha, trồng bổ sung 60 ha, bảo vệ an toàn cho 800 ha rừng hiện có.

Dự kiến, trong năm 2018 sẽ hoàn thành các hạng mục của dự án. Dự án tăng cường nhận thức và năng lực cán bộ và người dân địa phương về trồng mới, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn, phát triển sinh kế bền vững cho người dân.