Bình Dương: Trả lời thỏa đáng các vấn đề “nóng” về môi trường

Tin tức - Ngày đăng : 16:31, 01/08/2018

(TN&MT) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX. Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương vừa có báo cáo UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ môi trường… trên địa bàn tỉnh.
KBD1
Bình Dương rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường tại các KCN

Theo đó, cử tri phường Bình Nhâm, TX.Thuận An phản ánh, trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn tiếp nhận nước thải ra có mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường; đề nghị cơ quan chức năng tỉnh lắp đặt hệ thống quan trắc và camera quan sát để kịp thời phát hiện xử lý. Về đề nghị này, Sở TN&MT Bình Dương trả lời hướng giải quyết cụ thể như sau:

Sở TN&MT phối hợp với Ban Quản lý các KCN, Phòng TN&MT TX.Thuận An tăng cường công tác thanh - kiểm tra và thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm soát nguồn nước thải công nghiệp đổ vào rạch Chòm Sao, bao gồm: KCN Việt Hương 1 với lưu lượng thải khoảng 1.500m3/ngày, 06 cơ sở sản xuất công nghiệp với lưu lượng khoảng 1.500 m3/ngày và nước thải dân cư vào khoảng 1.000 m3/ngày.

Đối với KCN Việt Hương 1, năm 2011 đã được lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động để giám sát chất lượng nước thải sau xử lý liên tục 24/24 giờ. Từ khi được giám sát qua hệ thống quan trắc tự động, KCN đã nỗ lực xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường. Kết quả quan trắc và lấy mẫu nước thải đột xuất ngày 20/6/2018, cho thấy nước thải sau xử lý của KCN Việt Hương 1 đạt quy chuẩn môi trường.

Đối với các doanh nghiệp (DN) nằm ngoài KCN, trong năm 2015 và 2016, Sở TN&MT đã tổ chức kiểm tra 06 DN , Phòng TN&MT đã tổ chức kiểm tra 25 DN. Kết quả kiểm tra, đã xử phạt vi phạm hành chính 09 DN, với tổng số tiền phạt trên 1,2 tỷ đồng; đồng thời, yêu cầu các DN này thực hiện các biện pháp khắc phục. Qua giám sát, cho thấy các DN đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

Riêng đối với nước thải sinh hoạt của dân cư và khu nhà trọ, dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương đã được triển khai và đưa vào hoạt động Nhà máy xử lý nước thải Thuận An từ tháng 4/2017, bao gồm việc thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt khu vực TX.Thuận An, trong đó có phường Hưng Định và Thuận Giao.

Hiện Chủ đầu tư đang triển khai, xây dựng tuyến thu gom nước thải và vận động người dân đấu nối nước thải sinh hoạt về Nhà máy để xử lý. Do đó, để cải thiện chất lượng nước mặt rạch Chòm Sao, đề nghị người dân tích cực thực hiện ngay việc đấu nối nước thải từ các hộ gia đình, từ các khu nhà trọ để nước thải sinh hoạt được thu gom xử lý triệt để, không thải ra rạch Chòm Sao.

Qua kết quả quan trắc nước mặt hàng tháng tại khu vực rạch Chòm Sao, cho thấy hiện nước mặt rạch này có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ. Tuy vậy, có thể thấy nước thải công nghiệp đổ vào rạch Chòm Sao ngày càng được kiểm soát. Trong thời gian tới, khi nước thải sinh hoạt của người dân đấu nối hoàn toàn về Nhà máy xử lý nước thải  đô thị sẽ góp phần cải thiện chất lượng nước của rạch Chòm Sao.

Cử tri phường An Phú, TX.Thuận An phản ánh về tình hình hoạt động gây ô nhiễm môi trường của 03 Công ty, gồm: Công ty Guyomarc’h Việt Nam, Công ty Chế tạo Cơ khí Hòa Phát, Công ty Long Hao; đề nghị kiểm tra, xử lý hoạt động gây ô nhiễm môi trường đối với 03 Công ty trên. Về đề nghị này, Sở TN&MT Bình Dương trả lời hướng giải quyết cụ thể như sau:

Đối với Công ty Guyomarc’h Việt Nam, ngày 03/7/2018, Đội liên ngành đã kiểm tra đột xuất tại Công ty này. Qua kết quả kiểm tra, cho thấy Công ty đã xây lắp các công trình xử lý nước thải, khí thải lò hơi, quản lý chất thải công nghiệp, nguy hại theo quy định; kết quả phân tích mẫu khí thải sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.

Đối với Công ty Chế tạo Cơ khí Hòa Phát, ngày 03/7/2018, Đội liên ngành đã kiểm tra đột xuất tại Công ty này. Qua kết quả kiểm tra, Công ty đã đầu tư xây dựng các công trình xử lý nước thải, khí thải; kết quả đo đạc tiếng ồn tại khu vực sản xuất vượt quy chuẩn cho phép. Đội liên ngành đang tổng hợp hồ sơ xử lý vi phạm và yêu cầu Công ty thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định.

Đối với Công ty Long Hao, ngày 27/6/2018, Đội liên ngành đã kiểm tra đột xuất tại Công ty này. Qua kiểm tra, cho thấy mùi sơn phát sinh ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Công ty còn vận hành công trình xử lý nước thải, quản lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại không đúng quy định. Đội liên ngành đang tổng hợp hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu Công ty khắc phục theo quy định.

KBD2
Các KCN cũng đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường

UBND xã Hòa Lợi phản ánh, việc Công ty giấy Vina Kraft trong KCN Mỹ Phước 3 xả khói thải có mùi hôi thối ra môi trường ảnh hưởng đến người dân xung quanh; đề nghị ngành chức năng xem xét, xử lý. Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Sở TN&MT thường xuyên giám sát việc xả nước thải, khí thải lò hơi của Công ty này thông qua hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động.

Theo kết quả giám sát từ đầu năm 2018 đến nay, các chỉ tiêu được giám sát đều đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. Mùi hôi phát sinh từ Công ty chủ yếu từ hệ thống xử lý nước thải. Sở TN&MT đã kiểm tra và yêu cầu Công ty thu gom xử lý khí gây mùi phát sinh. Hiện Công ty đã hoàn thành theo yêu cầu của Sở TN&MT, do đó vấn đề môi trường đã cơ bản được kiểm soát.

Cử tri ấp Tân Tiến, xã Phước Sang đề nghị, ngành chức năng xem xét, xử lý dứt điểm việc Trại heo Gò Sao tại địa bàn xã Tân Hiệp nhưng xả thải qua xã Phước Sang chảy qua Suối Giai gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của một số hộ dân,  việc xả thải đã tồn tại nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; đề nghị kiểm tra, xử lý.

Về để nghị trên, Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Ngày 02/7/2018, Đội liên ngành đã kiểm tra đột xuất tại Chi nhánh Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản (VISSAN) - Xí nghiệp VISSAN Bình Dương (trước đây là Xí nghiệp Chăn nuôi Gò Sao). Qua kết quả kiểm tra, cho thấy Chi nhánh Công ty này đã xây dựng hệ thống thu gom và hệ thống xử lý nước thải với công suất 100 m3/ngày.

Đội liên ngành cũng đã trưng cầu giám định 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý trước khi thải về Suối Giai; đồng thời, yêu cầu Chi nhánh Công ty phải thường xuyên vận hành hệ thống xử lý nước thải… để đảm bảo nước thải luôn đạt tiêu chuẩn môi trường. Trường hợp nước thải do Đội liên ngành kiểm tra lấy mẫu vượt tiêu chuẩn thì Đội sẽ xử lý vi phạm theo quy định.

Cử tri tổ 17, ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên phản ánh Công ty giấy Vĩnh Phú hoạt động xả thải ra môi trường có nhiều màu, bốc mùi gây ô nhiễm môi trường xung quanh, làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân xung quanh; kiến nghị cơ quan quản lý xem xét có hướng giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Về kiến nghị trên, Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Ngày 28/6/2018, Đội kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại Công ty giấy Vĩnh Phú. Kết quả kiểm tra, nước thải từ quá trình sản xuất được Công ty thu gom và đưa về công trình xử lý 240 m3/ngày. Tuy nhiên, nước thải sau xử lý chưa đạt quy chuẩn thải ra môi trường.

Hiện Đội kiểm tra liên ngành đang lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với Công ty này; đồng thời, buộc thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, đó là đưa nguyên liệu và nhiên liệu vào trong kho chứa có mái che hoặc thu gom nước mưa… về hệ thống xử lý tập trung để xử lý đạt tiêu chuẩn quy định môi trường trước khi thải ra môi trường.