Sóc Trăng: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 5/6/2018

Tin tức - Ngày đăng : 21:20, 23/04/2018

(TN&MT)- Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2018 trên địa bàn...

 

(TN&MT)- Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo Kế hoạch, ngoài việc tổ chức những hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới theo hướng dẫn chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và cộng đồng dân cư trong việc chung tay thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường.

mt soc trang
Hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 5/6/2018, huyện Mỹ Tú sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường đầu tư lắp đặt 10 thùng lưu chứa bao gói, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật

Về nội dung các hoạt động, lắp đặt pa nô, băng rôn tuyên truyền tại các tuyến đường để tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của Ngày môi trường Thế giới và bảo vệ môi trường trên địa bàn sinh sống; tổ chức Hội thảo hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; xây dựng 10 bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; đầu tư xây dựng kho chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện Mỹ Tú để làm nơi trung chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng từ các bể thu gom trên địa bàn tỉnh trước khi thuê đơn vị có chức năng xử lý;...

Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chọn huyện Mỹ Tú làm điểm của tỉnh Sóc Trăng để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2018.