Ninh Bình: Xử phạt Công ty Silrang Electronics 128 triệu đồng

Tin tức - Ngày đăng : 08:03, 22/02/2018

(TN&MT) – Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình vừa có Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Silrang Electronics tại KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình với số tiền 128 triệu đồng về hành vi xả nước thải có chứa nhiều thông số vượt quy chuẩn ra môi trường.

Công ty TNHH Silrang Electronics có địa chỉ tại lô C1, KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Giấy chứng nhận đăng lý đầu tư số 383026583 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 24/07/2014, thay đổi lần 2 ngày 09/05/2017. Người đại diện theo pháp luật Piao Xiquan – Tổng giám đốc Công ty.

Anh 1 (1)
Một góc KCN Gián Khẩu nơi có Công ty TNHH Silrang Electronics bị xử phạt về hành vi xả thải nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường.


Theo Quyết định số 134/QĐ – UBND của UBND tỉnh Ninh Bình thì công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường.

Hình thức xử phạt: Phạt tiền 128 triệu đồng; Trong đó, phạt 80 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn về chất thải từ 10 lần trở lên, thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày theo quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP; Phạt tăng thêm 48 triệu đồng tương đương 60% khung hình phạt, theo quy định tại Khoản 7, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP. Cụ thể: Phạt tăng thêm 20% đối với thông số môi trường BOD5 vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 đến dưới 2 lần. Phạt tăng thêm 40% đối với thông số môi trường Amoni (NH4+) vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 đến dưới 10 lần.

Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Silrang Electronics trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt phải khắc phục, sửa chữa xong hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo toàn bộ lượng nước thải thoát ra ngoài môi trường phải được xử lý triệt để, đạt QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B như nội dung cam kết tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ngày 26/11/2014, theo quy định tại Điểm a, Khoản 9, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP.

Quyết định cũng nêu rõ: Công ty TNHH Silrang Electronics phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.