Đà Nẵng: Tập trung xử lý hết các điểm ngập úng vào cuối năm 2018

Tin tức - Ngày đăng : 16:36, 05/02/2018

(TN&MT) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch xử lý thoát nước năm 2018 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch đặt ra nhiều nhiệm vụ cụ thể, trong đó, đáng...
(TN&MT) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch xử lý thoát nước năm 2018 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch đặt ra nhiều nhiệm vụ cụ thể, trong đó, đáng chú ý là tập trung triển khai thi công hoàn thành các công trình thoát nước xử lý ngập úng nhằm đảm bảo đến cuối năm 2018 cơ bản xử lý hết các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố.
Đà Nẵng: Tập trung xử lý hết các điểm ngập úng vào cuối năm 2018
UBND TP. Đà Nẵng ban hành kế hoạch xử lý thoát nước năm 2018 trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung triển khai thi công hoàn thành các công trình thoát nước xử lý ngập úng nhằm đảm bảo đến cuối năm 2018 cơ bản xử lý hết các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố
Theo kế hoạch, triển khai các công trình xử lý thoát nước khu vực ven biển (bao gồm khu vực phía Đông và phía Tây Bắc thành phố). Cụ thể, BQL dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên triển khai nâng cấp cải tạo các trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn và Hòa Xuân, xây dựng hệ thống thu gom nước thải dọc đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa (từ đường Hồ Xuân Hương đến ranh giới tỉnh Quảng Nam), và đường Nguyễn Tất Thành đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với BQLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và các đơn vị liên quan, tổng hợp, đánh giá hiệu quả đầu tư cửa xả Mỹ An và báo cáo, đề xuất UBND thành phố nhân rộng đối với khu vực ven biển; và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện nạo vét các tuyến cống, cơ cấu tách dòng, cửa xả khu vực ven biển, đảm bảo thoát nước, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải phối hợp UBND các quận, huyện tổ chức khảo sát, đề xuất phương án cải tạo, nâng cấp hoặc sửa chữa những tuyến cống thoát nước chính (cống liên phường) hiện có đã bị xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, gây mất an toàn cho công trình lân cận, gửi Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý.

Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ được lấy từ nguồn vốn ngân sách (thành phố, địa phương), xã hội hóa và hình thức đối tác công tư (PPP).