Trấn Yên - Yên Bái: Công nhận xã Hưng Khánh đạt chuẩn nông thôn mới

Tin tức - Ngày đăng : 10:04, 17/01/2018

(TN&MT) - Qua gần 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hưng Khánh (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) có 100% đường trục xã, liên xã được nhựa...
(TN&MT) - Qua gần 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hưng Khánh (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) có 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa; 58% đường trục thôn, liên thôn, 55,5% đường ngõ xóm và 53,5% đường nội đồng được bê tông hóa...

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã ký Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 về việc công nhận xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Sau đó, ngày 30/12/2017, huyện Trấn Yên cũng đã tổ chức Lễ công bố quyết định này.

Tại quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo UBND xã Hưng Khánh tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và quy định cụ thể một số tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái để đảm bảo đủ điều kiện được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định trong thời gian tới.
Trấn Yên - Yên Bái: Công nhận xã Hưng Khánh đạt chuẩn nông thôn mới
Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái công nhận xã Hưng Khánh đạt chuẩn nông thôn mới.
Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hưng Khánh có tổng kinh phí đầu tư trên 223 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 135 tỷ đồng, chiếm 60,6%.

Qua gần 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hưng Khánh có 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa; 58% đường trục thôn, liên thôn, 55,5% đường ngõ xóm và 53,5% đường nội đồng được bê tông hóa. 

Ngoài ra, xã cũng đã chỉ đạo nhân dân thường xuyên sửa chữa các công trình thủy lợi để đảm bảo nước tưới cho sản xuất; chủ động giải phóng mặt bằng và nâng cấp 4 công trình thủy lợi. Số kênh mương nội đồng được kiên cố là 14,39 km, đạt tỷ lệ 51,21%.
Trấn Yên - Yên Bái: Công nhận xã Hưng Khánh đạt chuẩn nông thôn mới.
Trụ sở xã Hưng Khánh.
Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Hưng Khánh cũng xác định mục tiêu cốt lõi của chương trình là phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Đảng bộ, chính quyền xã luôn chú trọng phát triển sản xuất, chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ, tạo điều kiện để nhân dân, thương nhân tiếp cận nhiều nguồn vốn phát triển ngành chế biến gỗ rừng trồng, mộc dân dụng; Chú trọng phát triển trồng quế, cây ăn quả có múi, thành lập các tổ sản xuất, chế biến chè chất lượng cao.

Đến nay, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 27,67 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97,8%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện an toàn là 100%; toàn xã không có nhà tạm, nhà dột nát; 94% số hộ dân có nhà ở kiên cố theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; tỷ lệ hộ nghèo của xã là 10,53%, xã có 10/11 thôn đạt danh hiệu “thôn văn hóa”, đạt 91%. An ninh trật tự và hệ thống chính trị được đảm bảo...

Với những thành tựu đã đạt được, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Yên Bái đã thống nhất công nhận xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới.