Tam Đường – Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý đất đai

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 08/11/2017

(TN&MT) – Thực hiện Luật Đất đai 2013, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào ổn định.
Thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
Thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Huyện Tam Đường là huyện miền núi nằm phía Đông Bắc tỉnh Lai Châu, có tổng diện tích đất tự nhiên 68.452,3 ha, chiếm 7,55% diện tích đất toàn tỉnh, trong đó: đất nông nghiệp 43.124,89 ha, đất phi nông nghiệp 1.912,81 ha, đất chưa sử dụng 23.414,67 ha. Trong những năm qua, UBND huyện Tam Đường đã lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai.

Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai vẫn còn tồn tại những hạn chế và khó khăn đó là: Việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong lĩnh vực đất đai có chiều hướng gia tăng, trong đó: chủ yếu là tranh chấp đất đai giữa các hộ dân và khiếu nại khi thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình. Mặt khác, do việc chuyển nhượng, mua bán đất đai nên có sự biến động lớn, hồ sơ địa chính chưa được đo vẽ chính quy đầy đủ do đó công tác cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính chưa kịp thời ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai.

Công tác quản lý đất đai ở một số xã chưa thật chặt chẽ, còn xảy ra tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông; một số vụ việc tranh chấp đất đai giữa các hộ dân thuộc thẩm quyền cấp xã chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm phải chuyển lên cấp huyện giải quyết. Chưa bố trí đủ kinh phí thực hiện việc đo đạc hồ sơ địa chính chính quy nên việc xác định ranh giới tại một số khu vực chưa cụ thể, chi tiết. Năng lực của công chức địa chính cấp xã còn chưa đồng đều, một số xã chưa chủ động tham mưu cho UBND xã trong công tác quản lý nhà nước về đất.

Tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai đến người dân còn hạn chế nên còn tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất hoặc không đăng ký đất đai.

Ông Trần Văn Sứng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, cho biết: Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và khó khăn nêu trên, huyện Tam Đường tập trung tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai đến đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện, giúp nhân dân nắm rõ quy định của pháp luật, tự nguyện, chủ động thực hiện, tránh để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện phức tạp.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ tổng thể đến chi tiết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đảm bảo quy hoạch, kế hoạch của các ngành, các lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thực hiện quản lý đất đai theo kế hoạch sử dụng đất: Bao gồm việc lập, thẩm định, xét duyệt dự án, giao đất phải theo đúng kế hoạch và quy định của pháp luật; giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kiến nghị bổ sung và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo pháp luật quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời có chính sách đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, bố trí việc làm để ổn định đời sống cho các hộ khi bị thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch. Tập trung giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu quả từ cấp cơ sở.

Huy động và bố trí nguồn lực thực hiện đo đạc hồ sơ địa chính chính quy. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; theo dõi, cập nhật biến động do chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cho đội ngũ công chức địa chính cấp xã tham mưu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ sở trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện và việc quản lý nhà nước về đất đai của UBND các xã, thị trấn cũng được UBND huyện Tam Đường chú trọng quan tâm. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, liên kết đầu tư các vùng sản xuất hàng hóa, chuyên canh, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Hà Thuận