Quảng Ngãi: Trên 515 tỷ đồng xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 16/10/2017

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 1873/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh đến 2022.
Đến 2022, tỉnh Quảng Ngãi sẽ xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai
Đến 2022, tỉnh Quảng Ngãi sẽ xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

​Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện lập mới lưới địa chính 418 điểm; đo đạc, lập bản đồ địa chính: 55.306 ha; chỉnh lý bản đồ địa chính: 106.217 thửa; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính: 90.558 thửa; đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất: 486.290 thửa; đăng ký đất đai không cấp GCNQSD đất: 445.053 thửa và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai:1.540.846 thửa.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ tiến hành đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, giao đất và cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn 05 huyện: Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng, Nghĩa Hành và Minh Long với khối lượng đo đạc, lập bản đồ địa chính là: 9.567 ha; chỉnh lý bản đồ địa chính: 23.055 thửa/10.742 ha; đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất: 38.497 hồ sơ.

Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí để thực hiện Kế hoạch này là trên 515 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương là 97,4 tỷ đồng, ngân sách cấp tỉnh 404,3 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 13,3 tỷ đồng.

                                                                                            Dương Bùi