Tây Ninh: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 19/10/2016

(TN&MT) - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ra văn bản số 2941/UBND-KTN về việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản...

 

(TN&MT) - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ra văn bản số 2941/UBND-KTN về việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo báo cáo kết luận của Đoàn kiểm tra của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thì bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương về khoáng sản cũng còn những hạn chế, nhất là trong công tác thanh - kiểm tra, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản, công tác lập, phê duyệt quy hoạch, công tác cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép chuyển nhượng, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản.

Để khắc phục những tồn tại, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, thường xuyên theo quy định, trong đó quan tâm: Xác định tính xác thực của thông tin, số liệu do các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản báo cáo. Xác định sự phù hợp và tin cậy của tài liệu do doanh nghiệp lập, phê duyệt so với quy định, như: công tác thống kê, kiểm kê sản lượng đã khai thác hàng năm và trữ lượng còn lại; công tác lập và phê duyệt thiết kế mỏ.

Và công tác lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản; công tác quan trắc và giám sát môi trường định kỳ...; xác định, làm rõ các căn cứ pháp lý liên quan đến hoạt động khoáng sản như: thuê đất hoạt động khoáng sản, hồ sơ môi trường, hồ sơ thiết kế mỏ và các nghĩa vụ thuế phí liên quan.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản với các hình thức đa dạng, phong phú, cập nhật và triển khai kịp thời các chủ trương, quy định mới về khoáng sản; thường xuyên tổ chức đối thoại giữa các tổ chức khoáng sản với người dân trong khu vực để giải tỏa các vướng mắc, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp đông người.

Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2015 và công tác khoanh định khu vực cấm và tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về khoáng sản trong nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của khoáng sản và công nghiệp khoáng sản đối với sự phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh Tây Ninh nói riêng, từ đó huy động sự tham gia của người dân vào việc giám sát, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Song song đó, có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc khai thác, mua, bán, vận chuyển khoáng sản trái phép; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nếu vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời và đề xuất với UBND tỉnh Tây Ninh xử lý đúng quy định.

Địa phương để xảy ra  hoạt động khai thác khoáng sản trái phép nhưng không được phát hiện xử lý kịp thời, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, mất an ninh trật tự xã hội, gây bức xúc cho người dân thì Chủ tịch UBND cấp huyện nơi để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép phải chịu trách nhiệm trước UBND cấp tỉnh.

UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm về khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép ở địa phương theo thẩm quyền. Xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm về trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân cán bộ tham mưu thực hiện các thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản không đúng quy định, thông đồng, tiếp tay, bao che các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản…

Tường Tú