Quy định các trường hợp được miễn phí khai thác dữ liệu KTTV

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 06/04/2016

   (TN&MT) - Tiếp thu các ý kiến của địa phương, Bộ TN&MT đã bổ sung vào dự thảo "Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KTTV" làm...
 
 (TN&MT) - Tiếp thu các ý kiến của địa phương, Bộ TN&MT đã bổ sung vào dự thảo “Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KTTV” làm rõ các hoạt động khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ cho mục đích quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực của địa phương sẽ không phải trả phí.
 
Ngày 5/4, Bộ TN&MT  đã tổ chức họp ban soạn thảo, tổ biên tập dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV. Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã chủ trì cuộc họp. 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển chủ trì buổi làm việc
Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển chủ trì buổi làm việc
Báo cáo về tiến độ xây dựng dự thảo Nghị định, ông Nguyễn Văn Tuệ - Cục trưởng Cục  KTTV và BĐKH, đơn vị chủ trì soạn thảo cho biết: Bộ TN&MT đã tổ chức lấy ý kiến góp ý về dự thảo rộng rãi. Qua đó, Ban soạn thảo đã tiếp thu cơ bản và đầy đủ những ý kiến của các Bộ, ngành địa phương, tổng hợp để chỉnh sửa Nghị định. Dự thảo Nghị định có 3 chương và 36 điều. Chương II có 5 mục chính, là 5 nội dung Luật Khí tượng thủy văn yêu cầu quy định chi tiết. Còn một số vấn đề chưa đưa vào, Cục đã có giải trình và tiếp tục thảo luận với các cơ quan, đơn vị để thống nhất ý kiến. 
Cục trưởng Cục KTTV&BĐKH Nguyễn Văn Tuệ báo cáo tiến độ hoàn thiện dự thảo Nghị định
Cục trưởng Cục KTTV&BĐKH Nguyễn Văn Tuệ báo cáo tiến độ hoàn thiện dự thảo Nghị định
Một số ý kiến của địa phương yêu cầu làm rõ điểm d khoản 5 Điều 32 của Luật KTTV, đề nghị việc hoạt động khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ cho mục đích quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực của địa phương sẽ không phải trả phí. Sau khi nghiên cứu, Bộ tài nguyên và Môi trường đã bổ sung làm rõ việc khai thác theo các mục đích sau đây thì không phải trả phí: Phục vụ hoạt động của cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương; Phục vụ cho hoạt động điều tra, xét xử, xử lý tranh chấp theo yêu cầu của cơ quan điều tra, xét xử; Phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
Tại buổi họp, đại diện các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ đã cho ý kiến về bản dự thảo. Về phạm vi điều chỉnh, Bộ Giao thông vận tải cho rằng, các hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng liên quan đến phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định đang được thực hiện theo Luật hàng không dân dụng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ đề nghị đối tượng áp dụng Nghị định sẽ không bao gồm lĩnh vực hàng không dân dụng để tránh chồng chéo. 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Về loại công trình phải quan trắc KTTV, các ý kiến cũng yêu cầu bổ sung thêm một số công trình phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn phục vụ nhiều lĩnh vực, ngành nghề, tương ứng với đó là tần suất quan trắc đối với công trình đề nghị bổ sung. Ngoài ra, đại diện các Bộ cũng chỉ ra một số vấn đề liên quan đến đặc tính kỹ thuật, chuyên môn trong quá trình tổ chức quan trắc KTTV, báo cáo dữ liệu.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chỉ đạo Cục KTTV&BĐKH tiếp thu ý kiến của Ban soạn thảo, tổ biên tập để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KTTV. Thống nhất quan điểm Nghị định sẽ làm rõ những vấn đề của Luật mà Chính phủ yêu cầu. Những vấn đề chuyên môn, kĩ thuật cụ thể sẽ được quy định ở Thông tư, văn bản dưới luật. 
Luật KTTV quy định tổng thể các vấn đề liên quan đến lĩnh vực KTTV. Vấn đề nào đã có Luật chuyên ngành quy định và vẫn đang thực hiện tốt, cụ thể rồi thì không cần thiết quy định thêm mà sẽ thực hiện theo đó. Tuy nhiên, phải đảm bảo tính thống nhất với Luật KTTV, không để chồng chéo với quy định chung trong Luật KTTV.
Về các công trình quan trắc, trước mắt không nên đặt vấn đề mở rộng phạm vi công trình mà phải căn cứ vào thực tế để lên danh mục công trình; đồng thời, khuyến khích đề xuất các công trình cần quan trắc theo hướng mở, ngoài các công trình bắt buộc theo quy định.
Theo dự kiến, Bộ TN&MT sẽ hoàn thiện bản dự thảo Nghị định và trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 5/2016.
Tin, ảnh: Khánh Ly