Tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ TN&MT

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 23/03/2016

Sáng ngày 23/3, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp với Cục Viễn thám quốc gia về tình...

 

Sáng ngày 23/3, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp với Cục Viễn thám quốc gia về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ.

Thứ trưởng Bộ TN&MT chủ trì cuộc họp.
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Lâm, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết, ngay từ đầu năm, Cục Viễn thám quốc gia đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. Cục đã khẩn trương đẩy mạnh việc triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và toàn ngành TN&MT; trong đó tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh VNREDSat-1 để đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi và bổ sung biểu mức thu phí trong Thông tư số 70/2012/TT-BTC ngày 03/5/2012. Tăng cường phối hợp với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam rà soát các nội dung quản lý nhà nước về hoạt động viễn thám để bổ sung vào dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ. Bên cạnh đó, Cục cũng đang tích cực rà soát, sắp xếp đội ngũ viên chức, người lao động tại bộ phận hành chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục theo đề án vị trí việc làm; tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ tích cực cho ngành TN&MT, nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình, quy định kỹ thuật biên tập các loại sản phẩm phục vụ nhiệm vụ Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia...

Đặc biệt, Cục tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án chuyên môn và đặc thù; trong đó tăng cường thực hiện dự án “Theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng và sông Mê Công”; dự án “Giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng” thuộc danh mục các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 - 2020 (giai đoạn 2) của Đề án 47; Dự án: Hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1/50.000 (Khu vực Biên giới Việt-Trung, Tây Bắc và khu vực Nghệ An-Thanh Hóa); Dự án: “Giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai bằng công nghệ viễn thám”; Dự án: ‘‘Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng CSDL thành lập bản đồ diễn biến vùng ô nhiễm nguồn nước thải từ các khu công nghiệp, đô thị nhằm đưa ra cảnh báo các vùng có nguy cơ ô nhiễm thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung”; Dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia”; Dự án “Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển ngành viễn thám quốc gia giai đoạn 2015 - 2025”. Tiếp tục chỉ đạo vận hành tốt Trạm thu ảnh viễn thám để thu nhận, xử lý ảnh vệ tinh viễn thám Việt Nam VNREDSat-1; làm tốt công tác cung cấp dữ liệu ảnh viễn thám cho Cục Bản đồ - Bộ Tổng Tham mưu phục vụ các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

Ngoài ra, Cục cũng đang tham gia khuyến khích mở rộng các ứng dụng viễn thám, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia hiện đang quản lý phục vụ tốt nhu cầu của các Bộ, ngành trong cả nước.

Ông Nguyễn Xuân Lâm - Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia báo cáo tại cuộc họp.
Ông Nguyễn Xuân Lâm - Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia báo cáo tại cuộc họp.

 

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia và các đơn vị chức năng của Bộ đã cùng nhau thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thúc đẩy triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2016 về lĩnh vực viễn thám của Cục Viễn thám quốc gia; đặc biệt tập trung đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Dự án “Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng Cơ sở dữ liệu thành lập bản đồ diễn biến vùng ô nhiễm nguồn nước thải từ các khu công nghiệp, đô thị nhằm đưa ra cảnh báo các vùng có nguy cơ ô nhiễm thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung”; Dự án “Giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng” thuộc danh mục các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 - 2020 (giai đoạn 2) của Đề án 47; Dự án“Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển ngành viễn thám quốc gia giai đoạn 2015 - 2025”; Đề án “Theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng và sông Mê Công”...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh vai trò quản lý nhà nước quan trọng của lĩnh vực viễn thám trong việc ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát tài nguyên thiên nhiên, góp phần bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, chủ quyền quốc gia trên biển.

Để làm tốt hơn vai trò đó, trong năm 2016, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục cần tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực viễn thám, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thám; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển lĩnh vực viễn thám theo hướng hiện đại, hiệu quả, đưa công nghệ viễn thám thực sự trở thành công nghệ ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo sự quản lý, điều hành thông suốt, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, Cục cần đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thám, chú trọng các chương trình hợp tác phát triển khoa học vũ trụ, viễn thám.

Ngoài ra Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng yêu cầu Cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để triển khai hiệu quả các đề án, dự án, đồng thời đề nghị các Vụ chức năng của Bộ và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp giúp đỡ Cục Viễn thám để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo Monre