Hà Nội: Hoàn thiện đánh giá thực hiện Luật Khoáng sản 2010 trước 15/6/2016

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 29/01/2016

(TN&MT) – Ngày 28/1, UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn số 440/UBND-TNMT về việc đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010. Công văn nêu rõ, thực hiện văn bản của Bộ TN&MT về việc đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Luật khoáng sản năm 2010.

Cụ thể, nêu kết quả thực hiện các quy định của Luật khoáng sản năm 2010 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn về công tác tuyên truyền, phổ biến luật; công tác lập trình phê duyệt quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản; công tác tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản và cấp phép hoạt động khoáng sản; thống kê tình hình thu nộp ngân sách trên địa bàn từng năm kể từ khi Luật Khoáng sản có hiệu lực đến hết năm 2015.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Hoàn thiện việc đánh giá thi hành Luật Khoáng sản năm 2010 trước ngày 15/6/2016. Ảnh: Việt Hùng
UBND TP Hà Nội yêu cầu Hoàn thiện việc đánh giá kết quả thi hành Luật Khoáng sản năm 2010 trước ngày 15/6/2016. Ảnh: Việt Hùng

UBND TP cũng yêu cầu đánh giá các tác động của các chính sách, các quy định của Luật Khoáng sản đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn; đánh giá về những mặt được, ưu việt của Luật Khoáng sản, những tồn tại hạn chế, bất cập của chính các quy định trong luật; những khó khăn, vướng mắc khi tổ chức thực hiện các quy định của luật; các nội dung còn thiếu, các điều khoản của Luật Khoáng sản cần bổ sung, sửa đổi hoặc quy định mới.

Cùng với đó, thống kê tổng số các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản trên địa bàn theo từng loại hình doanh nghiệp, thành phần kinh tế; số lượng các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản theo từng năm, kể từ khi Luật Khoáng sản có hiệu lực đến hết năm 2015; số lượng lao động làm việc trực tiếp tại các cơ sở thăm dò, khai thác khoáng sản theo từng năm. Đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn trên các mặt: Đầu tư vốn, công nghệ thiết bị vào thăm dò, khai thác; đánh giá chung về trình độ công nghệ sử dụng; việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan trên địa bàn.

“UBND thành phố giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010 trên địa bàn thành phố theo nội dung yêu cầu của Bộ TN&MT và báo cáo UBND thành phố trước 15/6/2016” - nội dung công văn nêu rõ.

Hải Ngọc