Tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 01/10/2015

 (TN&MT) - Cứ  5 năm 1 lần, cả nước sẽ triển khai công tác kiểm kê đất đất đai, lập bản đồ địa chính nhằm đánh giá tình hình quản lý đất đai  và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các cấp, nhất là việc lập, điều chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Xung quanh vấn đề này, Báo Tài nguyên và Môi trường có buổi trao đổi với ông Trần Hùng Phi (ảnh), Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và Sử dụng đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai).

PV: Xin ông cho biết tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tại các địa phương theo Chỉ thị số 21/2014/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ TN&MT?

Ông Trần Hùng Phi: Tiến độ triển khai các tỉnh nhìn chung chậm so với yêu cầu, theo kế hoạch 1/9 đối với cấp tỉnh. Nhưng, tính đến thời điểm này mới có 4 tỉnh nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai chính thức về Tổng cục Quản lý đất đai gồm: Đà Nẵng, Bắc Ninh, Trà Vinh, Đồng Nai.

Theo chỉ đạo của Chính phủ về tổng hợp nhanh kết quả kiểm kê để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, mới có 58 tỉnh tổng hợp gửi về Bộ; trong đó chỉ có 41 tỉnh  gửi biểu tổng hợp của cấp tỉnh; 17 tỉnh gửi đủ biểu tổng hợp của cấp xã hoặc cấp huyện, trong đó, 7 tỉnh gửi không đầy đủ (Hà Nội, Hải Phòng, Bạc Liêu, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình). Còn 5 tỉnh chưa có báo cáo sơ bộ gửi về là Hưng Yên, Ninh Thuận, Kiên Giang, Thành Phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Ông Trần Hùng Phi - Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và Sử dụng đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai)
Ông Trần Hùng Phi - Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và Sử dụng đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai)

PV: Nguyên nhân chậm tiến độ là do đâu, thưa ông?

Ông Trần Hùng Phi: Theo tôi, nguyên nhân chậm tiến độ là do nội dung cũng như phương pháp thực hiện kiểm kê có thay đổi so với trước đây, nên các địa phương không lường trước được công việc. Trước đây, chỉ khoanh vẽ những khoanh đất biến động và không tính toán thống nhất trên nền bản đồ. Còn kỳ kiểm kê lần này, phải điều tra thống nhất trên bản đồ địa chính, vì đến nay, cả nước có 70% xã có bản đồ này và áp dụng phần mềm kiểm kê không thể điều chỉnh số liệu theo ý kiến chủ quan của các cấp như trước đây.

Bên cạnh đó, việc triển khai, bố trí kinh phí của các địa phương còn chậm. Đơn cử, như phần lớn các tỉnh triển khai chậm cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2. Điển hình như: TP. Hồ Chí Minh tháng 5 mới triển khai; Ninh Thuận, Gia Lai tháng 6, tháng 7 mới triển khai. Cấp tỉnh chậm được duyệt, cấp kinh phí như Quảng Trị, Quảng Bình...

PV: Thưa ông, với những khó khăn vướng mắc trên, Cục và Tổng cục Quản lý đất đai đã tham mưu như thế nào cho Bộ để đẩy nhanh công việc này?

Ông Trần Hùng Phi: Thực tế, ngay sau Chỉ thị của Thủ tướng và Kế hoạch triển khai của Bộ, Cục đã đã tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ kiểm kê đất đai năm 2014 cho các  tỉnh, thành phố, Tổng cục đã tổng hợp các vướng mắc và có Công văn hướng dẫn kịp thời cho các tỉnh trong quá trình chuẩn bị triển khai. Ngoài ra, còn trả lời Công văn của địa phương về các vấn đề vướng mắc liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

Triển khai công tác kiểm kê đất đất đai nhằm đánh giá tình hình quản lý đất đai và kế hoạch sử dụng đất. Ảnh: Hoàng Minh
Triển khai công tác kiểm kê đất đất đai nhằm đánh giá tình hình quản lý đất đai và kế hoạch sử dụng đất. Ảnh: Hoàng Minh

Trong quá trình thực hiện kiểm kê để đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện kiểm kê đất đai năm 2014 các địa phương. Đến nay, Tổng cục đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành 3 Công điện chỉ đạo đôn đốc, thực hiện (Công điện số 06/CĐ- BTNMT ngày 27/11/2014, số 07/CĐ-BTNMT ngày 3/12/2014; số  03/Đ-BTNMT ngày 14/8/2015). Đồng thời, đã tổ chức các Đoàn công tác xuống 63 tỉnh, thành phố để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của địa phương.

Để đẩy nhanh tiến độ công việc này, trong Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành quản lý đất đai, Bộ, Tổng cục sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương và tháng 10/2015, Tổng cục sẽ đề nghị Bộ có Công điện gửi các địa phương yêu cầu thực hiện.

Ngoài ra, Cục sẽ tập trung nhân lực, ưu tiên tiếp nhận và thẩm định kết quả gửi về của các địa phương và kịp thời tổ chức các Đoàn kiểm tra, tháo gỡ khó khăn ở địa phương.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Tuyết Nhi (thực hiện)