Kiên Giang: Tăng cường quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 00:00, 11/08/2016

(TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn vừa ký ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích đảm bảo cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP.
Tình trạng khan hiếm nước mỗi khi vaod mùa hạn vẫn xảy ra tại Kiên Giang
Tình trạng khan hiếm nước mỗi khi vaod mùa hạn vẫn xảy ra tại Kiên Giang

Nội dung chủ yếu là tập trung sự chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành và địa phương trong công tác phối hợp lập danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh, công tác tổ chức cắm mốc và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; quản lý tốt nguồn nước mặt tại địa phương; bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiêm, suy thoái nguồn nước; bảo vệ, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật tự nhiên ven nguồn nước; tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, bảo tồn và phát triển các giá trị về lịch sử, văn hóa, du lịch, tín ngưỡng liên quan đến nguồn nước.

Phạm vi thực hiện: Điều tra trên toàn bộ sông, suối, kênh, rạch, hồ tự nhiên, nhân tạo ở đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 1 thực hiện từ tháng 6/12/2016. Giai đoạn 2 thực hiện trong năm 2017 và giai đoạn 3 từ sau năm 2017.

Tin &  ảnh: Giang Sơn