Hà Trung (Thanh Hóa): Xử phạt Doanh nghiệp Tân Hải vi phạm khai thác khoáng sản

Khoáng sản - Ngày đăng : 14:52, 15/05/2019

(TN&MT) – Ngày 25/12/2018, Báo Tài nguyên và Môi trường có bài phản ánh việc Doanh nghiệp tư nhân Tân Hải khai thác vách đứng, để lại đá om, đá treo, khai thác không đúng thiết kế mỏ…tại mỏ đá núi Hang Lòn, ở xã Hà Tân (huyện Hà Trung, Thanh Hóa). Sau khi kiểm tra các sai phạm nêu trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản với số tiền 60 triệu đồng.

Sau khi Báo nêu, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hà Trung, UBND xã Hà Tân tiến hành kiể tra thực địa

Ngày 29/03/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định xử phạt số 1108/QĐ-XPVPHC trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản đối với Doanh nghiệp tư nhân Tân Hải, quyết định nêu rõ: Doanh nghiệp khai thác không đúng phương pháp khai thác, khai thác không đúng trình tự đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt. Quy định tại Điểm C, Khoản 3, Điều 37, Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Số tiền xử phạt là 60 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác khoáng sản 6 tháng đối với hành vi vi phạm trên.
 

Khai thác vách đứng của Doanh nghiệp Tân Hải có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lao động là rất cao.
Khai thác vách đứng của Doanh nghiệp Tân Hải có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lao động là rất cao.

Đồng thời, yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Tân Hải: Phải khai thác đúng phương pháp khai thác, đúng trình tự được xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt; khẩn trương xử lý các vách đá treo; bạt mái, tạo độ dốc ở các moong, khai thác theo đúng thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt.