Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam: Siết chặt quản lý, sử dụng khoáng sản tại bãi thải

Khoáng sản - Ngày đăng : 14:55, 10/04/2019

(TN&MT) - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ TN&MT) vừa có công văn gửi Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc yêu cầu báo cáo các nội dung về công tác quản lý, sử dụng khoáng sản tại bãi thải thuộc dự án khai thác, sàng tuyển than đã được Bộ TN&MT cấp phép.
anh 1
Dây chuyền sàng tuyển than tại Quảng Ninh

Trước tình trạng khai thác, tuyển rửa xít than (than chất lượng thấp) trái phép diễn biến phức tạp tại một số vùng mỏ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc báo cáo công tác quản lý, sử dụng khoáng sản tại bãi thải thuộc dự án khai thác, sàng tuyển than đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép.

Cụ thể, Tổng cục yêu cầu Tập đoàn TKV, Tổng công ty Đông Bắc báo cáo cơ chế quản lý, chỉ đạo hoạt động khai thác than theo giấy phép khai thác đã được cấp, trong đó có hiện trạng công tác đổ thải đất đá; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp phải báo cáo các khu vực lưu trữ than chất lượng thấp (không đưa trong báo cáo sản lượng khai thác thực tế theo công suất được phép khai thác ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản); các khu vực chứa bã sàng sau tuyển rửa; thực trạng việc thu hồi, sử dụng và tiêu thụ (bã xít, bã sàng, than chất lượng thấp, khoáng sản khác) theo từng giấy phép.

Đối với các giấy phép khai thác than cấp trực tiếp cho đơn vị trực thuộc TKV và Tổng công ty Đông Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng yêu cầu báo cáo hiện trạng công tác đổ thải đất đá; các khu vực lưu trữ than chất lượng thấp; khu vực chứa bã sàng sau tuyển rửa; thực trạng việc thu hồi, sử dụng và tiêu thụ (bã xít, bã sàng, than chất lượng thấp, khoáng sản khác) theo từng giấy phép.

Ngoài ra, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị này phải nêu rõ khối lượng (bã xít, bã sàng, than chất lượng thấp, khoáng sản khác) đã sử dụng, tiêu thụ; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước... Kết quả gửi về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trước ngày 15/4/2019.

Ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết, đối với phạm vi các mỏ đã được cấp phép, nếu như khoáng sản, than ở bãi thải đang hoạt động thì doanh nghiệp phải báo cáo Bộ TN&MT. Còn những loại khoáng sản khác, kể cả đá trong khu vực mỏ than hay xít ở bãi thải, thì TKV và các doanh nghiệp khác cũng không được quyền tự làm gì thì làm. Nếu khai thác, bán xít thì phải báo cáo. Bộ sẽ cân nhắc việc có ủy quyền cho cấp tỉnh hay không.

Ông Thanh khẳng định, nếu hoạt động vi phạm trên xảy ra trong phạm vi các mỏ đã được Bộ TN&MT cấp phép, thì Bộ sẽ xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời thu hồi các nghĩa vụ tài chính, nếu doanh nghiệp chưa nộp sẽ truy thu như thuế tài nguyên.