Hà Nội: Kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng đất làm bãi chứa trung chuyển VLXD

Khoáng sản - Ngày đăng : 11:50, 04/03/2019

(TN&MT) -  UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức công tác tự quản giám sát, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Công văn số 1425/STNMT-KS về tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng đất làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng.

bãi chứa vật liệu
Ảnh minh họa

Nội dung công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại Văn bản số 602/UBND-ĐT, ngày 18/2/2019, về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi; Để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có các giải pháp, biện pháp phù hợp để tổ chức triển khai các nội dung chỉ đạo tại mục 5 văn bản số 642/VPCP-NC ngày 23/01/2019 của Văn phòng Chính phủ.

UBND các quận, huyện, thị xã liên quan tổ chức ký quy chế phối hợp với mặt trận và các đoàn thể quần chúng, tổ chức công tác tự quản giám sát trên địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND Thành phố; tổ chức kiểm tra, giải tỏa dứt điểm các bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông không có thủ tục pháp lý theo quy định, không đáp ứng các điều kiện hoạt động theo Văn bản số 6787/VP-ĐT ngày 29/8/2018 của UBND Thành phố.