Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024

Đất đai - Ngày đăng : 19:01, 13/02/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định 265/QĐ-UBND ngày 30/01/2019, về việc lập Dự án xây dựng Bảng giá các loại đất 5 năm trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2024.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Việc triển khai Dự án phù hợp các quy định của pháp luật về định giá đất, áp dụng tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân, tính thuế sử dụng đất; tính phí và lệ phí trongg quản lý, sử dụng đất; tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất.

Dự án sẽ triển khai điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về điểm điều tra và giá đất thị trường tại điểm điều tra; xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả điều tra, khảo sát giá đất; xây dựng dự thảo bảng giá đất với từng loại đất; xây dựng bản đồ giá đất…

Tổng kinh phí lập dự án khoảng hơn 1,6 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước. Dự án do Sở TN&MT tỉnh Sơn La là chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn 12 huyện, thành phố.