Sốp Cộp – Sơn La: Đấu giá đất đạt hơn 90 tỷ đồng

Đất đai - Ngày đăng : 09:24, 31/08/2018

(TN&MT) – Từ năm 2017 tới hết tháng 8/2018, UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã triển khai đấu giá thành công 109 thửa đất, thu nộp ngân sách hơn 90 tỷ đồng.
Huyện Sốp Cộp vừa tổ chức đấu giá thành công 24 thửa đất, thu nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng
Huyện Sốp Cộp vừa tổ chức đấu giá thành công 24 thửa đất, thu nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng (Ảnh: Một thửa đất vừa tổ chức đấu giá)

Ông Vũ Triệu Phú, Trưởng phòng TN&MT huyện Sốp Cộp cho biết: Trong năm 2017, UBND huyện Sốp Cộp đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn đạt hơn 73 tỷ đồng. Tổng số thửa đất đấu giá là 75 thửa, tổng diện tích thực hiện đáu giá hơn 7.800m2. Số tiền chênh lệch so với giá khởi điểm là hơn 21 tỷ đồng.

Năm 2018, thực hiện kế hoạch khai thác quỹ đất của UBND tỉnh Sơn La, UBND huyện Sốp Cộp dự kiến sẽ bán đấu giá 4 khu đất để tạo nguồn thu cho ngân sách trên địa bàn huyện.

Tới hết tháng 8/2018, huyện đã bán đấu giá thành công 3 khu đất với 34 thửa đất. Cụ thể, khu đối diện trường PTDT Nội trú, tổ chức đấu giá ngày 22/6, đã bán 10 thửa đất, diện tích hơn 1.900m2, thu nộp ngân sách hơn 6 tỷ đồng.

2 khu đất khác được tổ chức đấu giá ngày 23/8, gồm 24 thửa đất, diện tích trên 3.800m2, đã bán đấu giá thành công đạt hơn 10 tỷ đồng. Dự kiến thu nộp ngân sách trong tháng 9/2018.

Trong những tháng cuối năm 2018, trên địa bàn huyện Sốp Cộp còn 1 khu đất dự kiến đưa vào đấu giá là khu vực đối diện chợ Trung tâm hành chính huyện đoạn D20-D31, có tổng diện tích hơn 2.000m2. Đây là đất nằm trong quy hoạch sân vận động huyện nên UBND huyện đã tổ chức xây dựng phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất, tổ chức xin ý kiến nhân dân và các ngành.

Trên cơ sở ý kiến nhất trí của các ngành và nhân dân xã Sốp Cộp, UBND huyện đã có tờ trình xin ý kiến Sở Xây dựng về thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ một phần lô đất này. Ngày 7/8/2018, Sở Xây dựng có công văn cho ý kiến với nội dung đề nghị của UBND huyện, trong đó chưa nhất trí phương án điều chỉnh của UBND huyện, đề nghị UBND huyện xem xét phương án khác.

Do đó, UBND huyện Sốp Cộp kiến nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng xem xét tháo gỡ việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất sân vận động huyện để tổ chức khai thác quỹ đất trong năm 2018.