Qũy BVMT đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững

Thời sự - Ngày đăng : 11:28, 30/07/2018

(TN&MT) - Trong hai ngày 02-03/8/2018, tại Thành phố Nha Trang, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị hỗ trợ tài chính với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững”. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản lý Qũy tham dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn tài chính ưu đãi cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Đây cũng là diễn đàn trao đổi, giới thiệu công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là công nghệ xử lý nước thải, rác thải và những công nghệ hướng tới phát triển bền vững, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm khi thực hiện các dự án đầu tư bảo vệ môi trường.

ảnh hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị hỗ trợ tài chính các dự án bảo vệ môi trường năm 2017

Thông qua Hội nghị, các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội mở rộng hợp tác, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực hiện các dự án về môi trường; cũng như tạo điều kiện cho các tổ chức quốc tế tìm hiểu, hỗ trợ và đầu tư về tài chính và công nghệ cho các hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam; góp phần quan trọng vào thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia vì các mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Sau hơn 16 năm hoạt động, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã thể hiện vị thế là tổ chức tài chính nhà nước đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ môi trường nói chung và hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp nói riêng, góp phần nâng cao nhận thức và đẩy mạnh các hoạt động đầu tư bảo vệ môi trường tại nhiều địa phương trong cả nước.

Đến nay, Quỹ đã cho vay ưu đãi gần 300 dự án bảo vệ môi trường với tổng số tiền cho vay là hơn 2.200 tỷ đồng, tài trợ các hoạt động bảo vệ môi trường với số tiền hơn 88 tỷ đồng, ký quỹ môi trường đạt 135,5 tỷ đồng, trợ giá sản phẩm dự án theo cơ chế phát triển sạch (CDM) 234,8 tỷ đồng và hỗ trợ giá điện gió nối lưới 129 tỷ đồng.