HĐND tỉnh Bạc Liêu thảo luận danh mục các dự án phải thu hồi đất, sử dụng đất lúa, đất rừng

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 07/12/2017

(TN&MT) - Kỳ họp HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 5 - 7/12) với nhiều nội dung quan trọng như: HĐND tỉnh sẽ có 16 báo cáo và 18 dự thảo nghị quyết chuyên đề trên một số lĩnh vực theo yêu cầu thực tiễn của địa phương. Trong đó, đáng quan tâm là Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; quy định mức hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; phê chuẩn đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động giai đoạn 2018 - 2020; thông qua tổng số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018. Đồng thời, UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng sẽ trả lời các ý kiến của cử tri trong tỉnh đã phản ánh trước kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp lần này sẽ dành thời gian trong 3 buổi cho phần thảo luận và chất vấn. Đại biểu tập trung thảo luận phân tích nhiều vấn đề bất cập hiện nay như: những khó khăn trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là tìm nguyên nhân dẫn đến việc không đạt được lộ trình xây dựng nông thôn mới; thu ngân sách không đạt theo nghị quyết đề ra; vì sao tiến độ giải ngân cả năm chưa được 60% nguồn vốn xây dựng cơ bản; hiệu quả của các dự án thu hút đầu tư chưa cao; tiến độ triển khai xây dựng nhà ở theo Quyết định 22, 33 của Thủ tướng Chính phủ còn chậm.

GĐ sở TN&MT đọc tờ trình thông qua các danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án có sử dụng đất trong lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
GĐ sở TN&MT đọc tờ trình thông qua các danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án có sử dụng đất trong lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 6/12 ngày làm việc thứ 2 HDND tỉnh, ông Phạm Quốc Nam - GĐ sở TN&MT đọc tờ trình thông qua các danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án có sử dụng đất trong lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Danh mục các dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh là 103 dự án nhà nước thu hồi đất để triển khai thực hiện, với diện tích1275,59 ha, trong các huyện thị trong tỉnh.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận những nội dung các danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án có sử dụng đất trong lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Thạch Bình - Xuân Vũ