Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật quốc tế

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 17/04/2017

(TN&MT) - Ngày 17/4, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật quốc tế, kỹ năng đàm phán trong pháp luật...

 

(TN&MT) - Ngày 17/4, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật quốc tế, kỹ năng đàm phán trong pháp luật quốc tế và tập huấn kỹ năng đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ông Lê Văn Hợp - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ TN&MT phát biểu khai mạc Hội thảo
Ông Lê Văn Hợp - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ TN&MT phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Nam Định và các Giáo sư, chuyên gia quốc tế đến từ trường Đại học Griffith Australia, Cộng hòa LB Đức, Hàn Quốc, các chuyên gia đến từ Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao.

Đây là Hội nghị quan trọng, nhằm cung cấp, trang bị cho đội ngũ cán bộ pháp chế trong ngành tài nguyên và môi trường những kiến thức cơ bản của pháp luật quốc tế, nhất là kỹ năng đàm phán pháp luật quốc tế trong lĩnh vực TN&MT và những kỹ năng trong đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy pháp pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Văn Hợp – Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết: Trong những năm qua, Việt Nam chúng ta đã chủ động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và đã ký kết, gia nhập nhiều điều ước quốc tế liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chúng ta đã thực hiện nghiêm túc các cam kết của mình với tư cách là một thành viên có trách nhiệm trong những vấn đề toàn cầu và khu vực. Là cơ quan của Chính phủ được giao quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT – đây đều là các lĩnh vực phức tạp mang tính chất toàn cầu, đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước và quản lý tổng hợp biển, đảo…. Đòi hỏi, cán bộ công chức của ngành phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan rằng kinh nghiệm, năng lực trong đàm phán quốc tế và khu vực của chúng ta còn rất khiêm tốn, hiện chúng ta còn thiếu đội ngũ các chuyên gia đàm phán chuyên nghiệp và các chuyên gia pháp lý quốc tế. Đặc biệt chúng ta còn hạn chế về năng lực trong việc triển khai thực thi các điều ước quốc tế tại Việt Nam với tư cách là quốc gia thành viên. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định tăng cường năng lực về pháp luật quốc tế, cả trong đàm phán và trong tổ chức thực thi các điều ước quốc tế toàn cầu và khu vực cho đội ngũ cán bộ là công tác pháp chế của ngành là một nhiệm vụ cấp bách, cần sớm được triển khai thực hiện, nhằm đáp ứng được với yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước nói chung và ngành tài nguyên và môi trường nói riêng.

Đồng thời với việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực về pháp luật quốc tế, chúng ta cũng rất cần thiết phải nghiên cứu, triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật - một đạo luật quan trọng được  Quốc hội khóa XIII đã thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015, giúp chúng ta định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam. Theo đó, một trong các nội dung mới của Luật là nội dung đánh giá tác động chính sách trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Các đại  biểu tham dự Hội thảo
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Theo ông Lê Văn Hợp, đánh giá tác động chính sách là một nội dung và một công cụ rất quan trọng, quyết định chất lượng, tính khả thi và tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, đây là một vấn đề khá mới mẻ và chưa có nhiều thực tiễn ở Việt Nam. Do vậy, để chủ động thực hiện nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị thông qua hội nghị này, cán bộ, công chức làm công tác pháp chế của ngành cần nghiên cứu, nắm chắc các quy định và quy trình đánh giá tác động chính sách, đặc biệt là những công chức trực tiếp làm công tác xây dựng pháp luật.

Ông Lê Văn Hợp khẳng định: Hội thảo lần này là cơ hội rất tốt, là diễn đàn để trao đổi, học hỏi các kinh nghiệm, kỹ năng trong đàm phán xây dựng pháp luật quốc tế, các quy định của luật quốc tế liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nghĩa vụ mà Việt Nam phải thực hiện, trong đó có vấn đề nội luật hóa các điều ước quốc tế tại Việt Nam cũng như các kỹ năng đánh giá tác động chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Hà Thúy