Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Đà Nẵng

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 01/07/2016

(TN&MT) – Ngày 1/7, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do bà Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác Dân vận của Đảng bộ TP. Đà Nẵng
Đồng chí Nguyễn Xuân Anh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương
Ông Nguyễn Xuân Anh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương

 

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Võ Công Trí- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Mặc dù trong giai đoạn 2010-2015, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đà Nẵng đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng. Đạt được những thành tựu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng là sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển TP. Góp phần vào thành công chung đó có công tác Dân vận của Đảng bộ TP, công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Dân vận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

 

Liệt kê những kết quả quan trọng của công tác Dân vận tại Đảng bộ TP trong thời gian qua, đồng chí Võ Công Trí chỉ rõ: Có 6 nhóm lĩnh vực công tác mà công tác Dân vận mà Đảng bộ TP.Đà Nẵng đã gặt hái được trong các năm qua, gồm: Đã làm tốt việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác Dân vận, đặc biệt là đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25/NQ/TU của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trọng tình hình mới”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội, các hội quần chúng, qua đó đã có nhiều sáng tạo trong công tác vận động, tập hợp nhân dân, đặc biệt là các nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các chức sắc tôn giáo tích cực xây dựng, phát triển TP; các cơ quan Nhà nước trên địa bàn TP ngày càng chú trọng và làm tốt hơn công tác vận động nhân dân, từ đó đã được đạt nhiều kết quả khá tích cực và toàn diện, trong đó công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân được quan tâm thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và trở thành nề nếp, đồng thời tổ chức nhiều kênh tiếp thu, lắng nghe ý kiến phản ánh, đóng góp của nhân dân… nên đã kịp thời nắm bắt và xử lý những bức xúc, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, trở thành nhân tố quan trọng thúc đấy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển đô thị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên của TP trong những năm qua. Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến tôn giáo, dân tộc cũng được triển khai có hiệu quả, tạo nhiều chuyển biến quan trọng; phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không ngừng được đẩy mạnh, nhất là các phong trào “Dân vận khéo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “xóa đố giảm nghèo” và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới…

 

<_o3a_p>

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật trên, công tác Dân vận tại Đảng bộ TP. Đà Nẵng thời gian qua cũng đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế, trong đó đáng kể là: Nhận thức về dân vận và công tác dân vận trọng một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế, vẫn còn tư tưởng cho rằng đó là nhiệm vụ của cơ quan dân vận, của Mặt trận, các đoàn thể… mà chưa thấy rằng công tác dân vận là nhiệm vụ của mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của cả hệ thống chính trị; mô hình “Dân vận khéo” chưa được nhân rộng; việc thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận thành cơ chế, chính sách, quy trình thực hiện của chính quyền chưa kịp thời; một số người dân chưa nhận thức đúng quyền làm chủ, lợi dụng dân chủ để khiếu kiện vượt cấp, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng, gây mất đoàn kết nội bộ trong nhân dân và cơ quan; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể tuy có đổi mới nhưng còn chậm, chưa theo kịp tiến trình phát triển chung của TP; công tác phát triển tổ chức, hội, đoàn viên, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn khó khăn, số lượng hội viên, đoàn viên tăng nhưng tập trung trong bộ phận quần chúng tích cực; lực lượng nóng cốt chính trị ở cơ sở mỏng, năng lực còn hạn chế…

 

<_o3a_p>

Khẳng định thêm với Đoàn công tác về tình hình và công tác Dân vận của Đảng bộ TP thời gian qua, ông Nguyễn Xuân Anh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho biết: Quan điểm và chủ trương của Thành ủy cũng như UBND và các cấp, các ngành tại Đà Nẵng về đổi mới công tác Dân vận trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải tự đổi mới mình, đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, phải xây dựng niềm tin trong nhân dân; đi kèm với đó là sự công bằng, thượng tôn pháp luật và tiếp tục đẩy mạnh cải cách nền hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân.

 

<_o3a_p>

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, khó khăn hiện nay của Thành phố là nguồn lực còn hạn chế, vì thế, để đáp ứng yêu cầu phát triển và nhu cầu của người dân, TP phải huy động các nguồn lực trong xã hội, phải đẩy mạnh “xã hội hóa” trong các lĩnh vực an sinh xã hội, chăm lo và nâng cao đời sống người dân.

 

Đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc tại TP. Đà Nẵng
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc tại TP. Đà Nẵng

<_o3a_p>

 

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Đà Nẵng đã đạt được trên các lĩnh vực; trong đó đồng chí đồng thuận với đánh giá của Thành ủy Đà Nẵng là góp phần quan trọng tạo nên những thành công của Đà Nẵng thời gian qua có vai trò không nhỏ của công tác Dân vận.

 

<_o3a_p>

Bà Trương Thị Mai  cho rằng, những cách làm của Đà Nẵng không những đã kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác Dân vận trong tình hình mới mà thông qua đó đã huy động được sự ủng hộ, đóng góp của xã hội, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, để cùng với TP có thêm nguồn lực, động lực mới đưa Đà Nẵng phát triển khá ấn tượng trong thời gian qua.

 

<_o3a_p>

Tuy nhiên, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng lưu ý trong thời gian đến, Đà Nẵng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo công tác Dân vận liên tục phát triển, đa dạng về nội dung và phương thức hoạt động; để Dân vận luôn phù hợp với điều kiện mới, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, qua đó góp phần cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện thành công mục tiêu phát triển của đất nước trong những năm tới.

 

<_o3a_p>

Để đảm bảo công tác Dân vận tiếp tục phát huy vai trò, giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn trong những năm đến, bà Trương Thị Mai đề nghị Đà Nẵng gắn đổi mởi công tác Dân vận với đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng. “Dân vận phải song hành cùng các mặt công tác lớn mà nhân dân TP đang quan tâm” như: Chất lượng chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân, trong đó có việc giúp người dân tiếp cận với công ăn việc là và tăng thu nhập. Dân vận cũng phải đồng hành cùng chính quyền và nhân dân đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, xây dựng và hiện đại hệ thống hạ tầng; đẩy mạn cải cách nền hành chính và xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền, đội ngũ cán bộ thực sự khoa học, gần dân, vì lợi ích của dân. Dân vận cũng phải hỗ trợ để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, giải quyết các rũi ra và tạo ra công bằng xã hội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người dân”- bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.<_o3a_p>

Anh Dũng<_o3a_p>