Gia Lai: Rà soát, loại bỏ các dự án thủy điện gây hại môi trường

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 06/05/2016

(TN&MT) – UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương tiến hành kiểm tra, rà soát lại quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo sử...

 

(TN&MT) – UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương tiến hành kiểm tra, rà soát lại quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo sử dụng tài nguyên nước hợp lý, bảo vệ đa dạng sinh học, loại bỏ, dừng các dự án, công trình thủy điện không hiệu quả, không đảm bảo, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và đời sống người dân.

Rà soát, loại bỏ các công trình thủy điện gây ảnh hưởng đến môi trường – sinh thái – đa dạng sinh học
Rà soát, loại bỏ các công trình thủy điện gây ảnh hưởng đến môi trường – sinh thái – đa dạng sinh học

Theo văn bản này, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có ý kiến trả lời Công ty cổ phần Sông Đà Miền Trung về việc tạm dừng, chưa xem xét việc đầu tư dự án thủy điện Đăk Pô Kei (xã Hà Tây, huyện Chư Pah) mà Công ty này đã xin đầu tư trước đó.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản chính thức công bố việc không thực hiện cụm dự án thủy điện Suối Say 1 và 2 do Công ty 30-4 xin đầu tư, với lý do sau khi đánh giá, nhận thấy diện tích chiếm đất của cụm dự án này quá lớn nằm trong vườn quốc gia Kon Chư Răng (huyện Kbang), nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và đa dạng sinh học của vườn quốc gia này.

Ngoài ra, đối với đề xuất về việc cho phép Công ty TNHH Hoàng Nhi tự bố trí kinh phí làm hồ sơ bổ sung dự án thủy điện Đăk Đoa 2 vào quy hoạch, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, làm rõ về ảnh hưởng của thủy điện đến nước sản xuất, đất canh tác của người dân, môi trường – sinh thái,… và đề xuất xử lý việc đảm bảo cấp nước sản xuất, bố trí lại đất canh tác, tái định cư để ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng của dự án.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công thương tổ chức kiểm tra, rà soát việc triển khai các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, đề xuất quy hoạch thủy điện phù hợp trước ngày 20/5, để quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh nếu có.

Tin & ảnh: Quế Mai