Trọng thể kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 30/06/2015

(TN&MT) - Ngày 30.6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung...

 

(TN&MT) - Ngày 30.6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Hưng Yên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2015).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Sinh Hùng,  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các tướng lĩnh quê ở Hưng Yên; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015; một số địa phương trong cả nước gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh; các đồng chí nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương quê Hải Hưng (trước đây).

Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Ban Thường  trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, xã Giai Phạm (Yên Mỹ), quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đồng chí Ngô Thị Huệ, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cùng các con, cháu, đại diện dòng họ, gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, ôn lại thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và khẳng định những công lao, cống hiến to lớn, tấm gương sáng ngời về phẩm chất người đảng viên Đảng cộng sản của đồng chí Nguyễn Văn Linh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chúng ta càng thêm trân trọng, tự hào và nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn; học tập, noi gương đồng chí Nguyễn Văn Linh và các bậc cách mạng tiền bối khác, chúng ta thiết thực thực hiện tốt hơn nữa cương lĩnh, đường lối của Đảng; đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước; xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, lãnh đạo toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tiến hành tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Thay mặt Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã khẳng định: Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên rất phấn khởi, tự hào vì vùng đất Hưng Yên địa linh, nhân kiệt, văn hiến, giàu truyền thống cách mạng, là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Phát huy truyền thống quê hương, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc sinh thời và cũng là nguyện vọng của toàn Đảng bộ, nhân dân tỉnh. Trong những năm qua, nhất là sau tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay, nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng cả nước không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ra sức học tập, trau dồi tri thức khoa học, kỹ thuật hiện đại để góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin & ảnh: Kiên Cường