Tập trung chuẩn bị cho Hội nghị giao ban vùng phía Nam năm 2019

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 16:12, 08/07/2019

(TN&MT) – Chiều 8/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì buổi làm việc và nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho Hội nghị giao ban vùng năm 2019.

Báo cáo chung về công tác chuẩn bị cho Hội nghị giao ban vùng phía Nam năm 2019, đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TN&MT cho biết, tại Hội nghị, bên cạnh báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, dự kiến sẽ có 2 nội dung báo cáo lớn về: công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường; tình hình thực hiện Quy định về phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

thứ trưởng Kiên
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Qúy Kiên chủ trì buổi làm việc 

Hiện nay, căn cứ vào báo cáo của các đơn vị đã dự kiến được các nội dung báo cáo tham luận tại Hội nghị giao ban vùng phía Nam năm 2019. Trong đó, có các nội dung về: Hướng dẫn chủ trương, văn bản mới ban hành về tài nguyên và môi trường; Báo cáo những định hướng lớn trong sửa đổi Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường; Tình hình thực hiện Hệ thống tương tác giữa Bộ TN&MT với các Sở TN&MT, UBND cấp tỉnh, công tác kết nối, liên thông, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành của ngành tài nguyên và môi trường và công tác ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT trong tình hình mới.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác chuẩn bị hậu cần tổ chức Hội nghị giao ban vùng phía Nam 2019 đã cơ bản hoàn tất. Văn phòng đã liên hệ phối hợp với Sở TN&MT Tây Ninh chuẩn bị cho công tác tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt nhất cho Hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo của Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ về công tác chuẩn bị cho Hội nghị giao ban vùng phía Nam năm 2019, Thứ trưởng Trần Qúy Kiên đề nghị Vụ Kế hoạch - Tài chính hoàn thiện lại nội dung báo cáo trên tinh thần tập trung kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện từ giao ban vùng từ 2018 đến nay. Ngoài báo cáo chung, ở tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực lớn cần phải chuẩn bị sẵn sàng các báo cáo chuyên đề để cập nhật vào hồ sơ tài liệu.

toàn cảnh
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo Thứ trưởng Trần Qúy Kiên, tại Hội nghị, khi đại diện các tỉnh phát biểu, nêu khó khăn vướng mắc, Bộ trưởng sẽ chỉ định thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm giải trình như Thanh tra, các Tổng cục…

“Tôi đề nghị các đơn vị không chủ quan. Chắc chắn là công tác pháp chế, công tác quản lý đất đai, biển đảo, tài nguyên nước, môi trường… những vấn đề nóng bỏng đều cần chuẩn bị tài liệu kỹ càng”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Một số lĩnh vực khác có mức độ quan tâm khác nhau; phải đảm bảo để mọi chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, ngành về các chủ trương chính sách, các văn bản, các kiến nghị đề xuất của các đơn vị với chúng ta đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Thứ trưởng cũng lưu ý, bên cạnh việc chuẩn bị thật tốt tài liệu sẵn sàng cho Hội nghị giao ban vùng 2019, phải làm sao để hệ thống tài liệu có thể tra cứu qua máy tính đảm bảo đầy đủ phục vụ các đại biểu dự Hội nghị.