Đồng Nai: Sơ kết công tác quản lý TN&MT 6 tháng đầu năm 2019

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 22:06, 27/06/2019

(TN&MT) - Chiều 27/6, nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trong thời gian tới, Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 ngành TN&MT. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
nai
Ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, qua báo cáo của Sở TN&MT Đồng Nai trong 06 tháng đầu năm 2019 cho thấy, về cơ bản kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được Sở TN&MT đảm bảo về mặt thời gian, tiến độ theo yêu cầu. Trong đó, nổi bật như: hoàn thành tổ chức bộ máy theo Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở TN&MT đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt; hoàn thành rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ chủ chốt của Sở TN&MT đảm bảo phù hợp chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã hoàn thành 05/07 chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra; triển khai đồng bộ công tác quan trắc môi trường, kịp thời cảnh báo, giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai trên địa bàn; triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đảm bảo thời gian, tiến độ; công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất đã vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra (1.003,2 tỷ đồng/180 tỷ đồng theo kế hoạch).

nai2
Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai phát biểu chủ trì tại Hội nghị

Ngoài ra, Sở TN&MT cũng đã hoàn thành xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đổi với các loại đất trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 09, số 10/2018/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, ban hành, tạo hành lang pháp lý quản lý chặt chẽ công tác tách thửa đất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác bồi thường trên địa bàn.

Mặt khác, Sở TM&MT Đồng Nai còn tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản. Theo đó, Sở TM&MT đã quản lý chặt chẽ các nguồn tài nguyên, giảm tình trạng khai thác trái phép tài nguyên nước, khoáng sản (đất, đá, cát, sỏi…) trên địa bàn. Cùng với đó, Sở TN&MT đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm, đưa công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn từng bước đi vào nề nếp…

nai3
Ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Đồng Nai cho 02 tập thể Sở TN&MT Đồng Nai

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, một số nhiệm vụ đã được tập trung triển khai nhưng tiến độ còn chậm như: việc lập, thẩm định phương án sử dụng đất đối với các khu đất thu hồi, bàn giao địa phương quản lý; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phương án đất công và các kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện; lập thủ tục tổ chức bán đấu giá đối với một số khu đất cụ thể theo kế hoạch năm 2019.

Song song đó, việc xử lý các tồn tại trên các khu đất được giao quản lý để đưa vào khai thác còn chậm; tiến độ xử lý khối lượng công việc còn lại mà Sở TN&MT Đồng Nai đã bàn giao các địa phương sau Hội nghị tổng thể hồ sơ địa chính còn chậm. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn kết quả đạt được còn hạn chế; một số chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai, nhất là tỷ lệ chôn lấp chất thải dưới 30% chưa đạt yêu cầu để ra trong năm 2019.

nai4
Ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của UBND tỉnh Đồng Nai cho 03 tập thể Sở TN&MT Đồng Nai

Do đó, lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã cùng với đại diện lãnh đạo các địa phương và các Phòng TN&MT tham dự Hội nghị thảo luận, đánh giá những nguyên nhân cũng như đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục một số tồn tại nêu trên cũng như đề xuất một số biện pháp tối ưu để cùng ngành TN&MT Đồng Nai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, có đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá cao những kết quả mà Sở TN&MT Đồng Nai đã đạt được trong trong 6 tháng đầu năm 2019. Mặc dù, quản lý TN&MT là lĩnh vực “nóng” song Sở TN&MT Đồng Nai đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cũng như của cả năm 2019, ông Võ Văn Chánh đề nghị Sở TN&MT Đồng Nai cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Sở TN&MT Đồng Nai cần phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong đó, tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường; hoàn thành công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác kiểm đếm; hoàn thành công tác xác định giá đất cụ thể phục vụ áp giá lập phương án bồi thường…

nai5
Ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai cho 01 tập thể và các cá nhân Sở TN&MT Đồng Nai

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai cần tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 12 ngày 17/01/2019 của Tỉnh ủy Đồng Nai. Trong đó, yêu cầu các khu xử lý chất thải tiếp tục thực hiện triển khai các hạng mục xử lý, tái chế rác sinh hoạt tại địa phương. Đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp liên quan nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt xuống dưới 30% theo Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Ngoài ra, ngành TN&MT Đồng Nai cần tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản nếu phát hiện thông qua công tác thanh, kiểm tra và do các đơn vị khác chuyển sang theo quy định pháp luật; phấn đấu duy trì kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 93% trở lên đối với hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, 95% trở lên đối với hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

Dịp này, 02 tập thể của Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã vinh dự nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Đồng Nai, 03 tập thể đã nhận Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của UBND tỉnh Đồng Nai, 01 tập thể và 35 cá nhân của Sở TN&MT Đồng Nai đã nhận Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai.