Lào Cai: Sẽ kiện toàn hệ thống quan trắc online tự động

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 08:52, 28/06/2019

(TN&MT) - Ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ kiện toàn hệ thống quan trắc online tự động và đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, đó là mục tiêu nhiệm vụ đặt ra tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai.
Quang cảnh của hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai..
Quang cảnh của hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai

Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh, cùng với cố gắng, nỗ lực của ngành nên các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đề ra đều cơ bản đạt yêu cầu.

Tính đến hết tháng 6/2019, trong tổng số 33 dự án thành phần do Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai làm chủ đầu tư, đã triển khai thực hiện 26/33 dự án, đạt 78,8% so với tổng số dự án. Trong đó, có 13 dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, 13 dự án đang triển khai thực hiện đúng tiến độ, thời gian theo dự án được duyệt; 7 dự án thành phần chưa triển khai thực hiện do còn một vài vướng mắc vì đang hoàn thành thủ tục đầu tư.

Về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ Sở đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường vào Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh; Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám vào Chi cục Quản lý đất đai đi vào hoạt động bước đầu đạt hiệu quả tốt. Đồng thời, bổ nhiệm lại 6 trường hợp đảm bảo đúng quy trình, quy định...

Về lĩnh vực đất đai, từ đầu năm đến nay đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức được 539/300 giấy, đạt 179,7% kế hoạch; cho các hộ gia đình, cá nhân tại các huyện, thành phố được 950/1810 giấy, đạt 52,5% kế hoạch. Đăng ký biến động trên GCNQSD đất đã cấp được cho tổ chức 25/70 giấy đạt 35,7% kế hoạch; cho hộ gia đình, cá nhân được 4551/5000 giấy, đạt 91% kế hoạch.

Sở TN&MT Lào Cai đã trình UBND tỉnh Lào Cai cấp 13 giấy phép thăm dò, khai thác và gia hạn khai thác khoáng sản; phê duyệt trữ lượng đối với 14 mỏ khoáng sản; cấp 01 Bản đăng ký khai thác cát tận thu; phê duyệt khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản và bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát trên sông Hồng.

Sở TN&MT Lào Cai đã trình UBND tỉnh phê duyệt 2 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phê duyệt 11 Báo cáo ĐTM; phê duyệt 2 Phương án cải tạo phục hồi môi trường với tổng số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường 1.883 triệu đồng. Cùng với đó, xác nhận 13 Kế hoạch bảo vệ môi trường; cấp 5 Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Từ đầu năm đến nay đã chủ trì và phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT của 20/50 cơ sở. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì môi trường năm 2019. Phối hợp tổ chức thành công Lễ phát động tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 và phong trào ”chống rác thải nhựa”; tổ chức lễ ra quân Ngày chủ nhật xanh;...

Các lĩnh vực khác như: Tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... đã hoàn thành và vượt với kế hoạch đề ra.

Tằng Loỏng hiện đang là KCN hóa chất lớn nhất tại Lào Cai đang cần được ngành TN&MT Lào Cai quan tâm đặc biệt về chất lượng khí thải và nước thải đang thải ra môi trường.
Tằng Loỏng hiện đang là KCN hóa chất lớn nhất tại Lào Cai đang cần được ngành TN&MT Lào Cai quan tâm đặc biệt về chất lượng khí thải và nước thải đang thải ra môi trường.

Tại hội nghị sơ kết, nhiều đại biểu là lãnh đạo các Phòng TN&MT huyện, thành phố, lãnh đạo các đơn vị tham gia tư vấn, thiết kế đã có tham luận về những thuận lợi, khó khăn trong công tác triển khai nhiệm vụ và được lãnh đạo các phòng, ban của Sở TN&MT giải đáp chia sẻ cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Đỗ Văn Duy, Giám đốc Sở TN&MT Lào Cai  đánh giá cao những kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019 mà ngành TN&MT đã đạt được, đồng thời đề nghị trong 6 tháng cuối năm các đơn vị cần tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau: Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, bố trí, sắp xếp, đề bạt, luân chuyển cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường. Ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành thuộc thẩm quyền Sở; Triển khai lập, thẩm định, trình duyệt KHSDĐ năm 2020 cấp huyện theo quy định; tổ chức Hội thảo, hoàn thiện, nghiệm thu, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả Dự án Điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Lào Cai; Tham mưu UBND tỉnh đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 4 điểm mỏ đá trên địa bàn các huyện: Bảo Thắng, Bắc Hà và Văn Bàn; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng quặng apatit...

Đặc biệt, về lĩnh vực môi trường, cần tập trung tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương tỉnh Lào Cai; Kế hoạch phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đôn đốc triển khai hiệu quả Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Tiếp tục đôn đốc các cơ sở hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động khí thải, nước thải phải hoàn thành việc lắp đặt và kết nối với hệ thống giám sát chung của tỉnh.