Lập quy hoạch không gian biển Quốc gia và quy hoạch sử dụng vùng bờ

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 15:37, 11/12/2018

(TN&MT) - Sáng 11/12, tại Trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã có buổi làm việc với Tổng cục B&HĐVN về nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của cả nước và Nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển Quốc gia. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
d
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo Báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, về nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển Quốc gia có mục tiêu là bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các tài nguyên biển và hải đảo trên cơ sở kết hợp hài hòa các lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường và quốc phòng - an ninh trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển và hải đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.

Cụ thể là khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững không gian biển trên cơ sở tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển. Giảm thiểu các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng không gian biển; góp phần bảo vệ, bảo tồn được các tài nguyên thiên nhiên, các hệ sinh thái, các giá trị tự nhiên - văn hóa - lịch sử và chất lượng môi trường trên các vùng biển và hải đảo của Việt Nam.

Cùng với đó, làm căn cứ, cơ sở pháp lý để của các bộ, ngành và địa phương có biển xây dựng, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến việc khai thác, sử dụng không gian biển; Góp phần khẳng định chủ quyền.

Phạm vi quy hoạch, về không gian bao gồm vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển và các hải đảo, quần đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. Về phạm vi thời gian, quy hoạch không gian biển quốc gia được lập đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện đối với mỗi kỳ quy hoạch là 05 năm.

Về nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ có mục tiêu là Khai thác, sử dụng hiệu quả các tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Cụ  thể là bảo vệ, duy trì và phục hồi các hệ sinh thái, các loài sinh vật đặc hữu, các tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa - lịch sử trên các vùng đất ven biển, vùng nước biển ven bờ và hải đảo thuộc vùng bờ.

Giảm thiểu các mâu thuẫn giữa các ngành và giữa các địa phương có biển trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ phục vụ các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và các yêu cầu về quốc phòng - an ninh;  Hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo theo cách tiếp cận tổng hợp.

Phạm vị lập quy hoạch gồm vùng nước biển ven bờ có ranh giới phía ngoài cách bờ biển khoảng 06 hải lý và vùng đất ven biển là các xã, phường, thị trấn giáp biển thuộc 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển. Tuy nhiên, để đảm bảo tính vẹn toàn của các hệ sinh thái, sinh cảnh quan trọng và quan tâm đầy đủ đến sự tương tác mạnh giữa đất liền và biển, phạm vi không gian vùng bờ ở một số khu vực có thể được mở rộng hoặc thu hẹp hơn cả về phía đất liền và biển.

Phạm vi thời gian lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ cả nước được lập đến năm 2050. Mỗi kỳ kế hoạch thực hiện quy hoạch là 05 năm, từ năm 2021 đến năm 2025.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các mục tiêu của 2 nhiệm vụ lập quy hoạch, nhất là các quy định của pháp luật có liên quan và phương pháp và phạm vi thực hiện.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp thu các ý kiến của các đại biểu nhằm hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng 2 quy hoạch trên.

Thứ trưởng cho rằng, việc xây dựng 2 quy hoạch này có ý nghĩa rất quan trọng đã được Chính phủ yêu cầu thực hiện, do đó, Tổng cục cần tiếp tục lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương có liên quan để thực hiện.