Sở TN&MT Bình Dương: Nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 10:09, 04/12/2018

(TN&MT) - Là một trong những Sở, ngành có tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương; Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao xếp hạng chỉ số cải cách chính, hướng đến tạo lập môi trường đầu tư bền vững, thân thiện và là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
BD 1
Giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương

Tăng cường chỉ đạo, điều hành

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở TN&MT Bình Dương ngày càng có nhiều tiến bộ, trong đó nổi bật là Chỉ số CCHC của Sở TN&MT năm 2017 đạt 84,62% và đứng thứ hạng 02/20 Sở, ngành của tỉnh Bình Dương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện trong tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất. Để đạt được điều này, năm 2017 Sở TN&MT đã đề cao và xem công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng để góp phần cải thiện môi trường đầu tư. Trong đó, then chốt là đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và đơn giản hóa quy trình, thủ tục, điều kiện thực hiện.

Đồng thời, đẩy mạnh giải quyết các TTHC nhằm rút ngắn và cắt giảm tối đa chi phí gia nhập thị trường, nhất là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ; thường xuyên chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của CCHC. Ngoài ra, thống nhất chỉ đạo, tuyên truyền CCHC cho CBCCVC thông qua các buổi họp tổng kết, giao ban hàng tuần, sinh hoạt “Ngày Pháp luật”, ban hành các thông báo kết luận của Giám đốc Sở TN&MT nhằm xác định trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị và tạo sự thống nhất, đồng thuận trong triển khai thực hiện CCHC.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã chỉ đạo kịp thời cụ thể hóa các văn bản, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh Bình Dương về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tham mưu rà soát, cụ thể hóa và ban hành các văn bản nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo quản lý về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; kịp thời tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã; và thực hiện niêm yết, công bố, công khai các TTHC theo đúng quy định.

Cùng với việc tư vấn, giải đáp hồ sơ, TTHC thông qua đa dạng kênh tiếp nhận như: Tư vấn trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương, qua Tổ tư vấn pháp luật về TTHC, qua chuyên mục Hỏi - đáp trên Trang thông tin điện tử…; Sở TN&MT Bình Dương còn tổ chức giao lưu trực tuyến đối thoại với các doanh nghiệp trong Hiệp hội ngành hàng công nghiệp với chủ đề “Giao lưu trực tuyến về đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường”, và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, giải đáp các phản ánh, kiến nghị về tài nguyên và môi trường.

BD 2
Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở TN&MT Bình Dương

Thực hiện quyết liệt các giải pháp

Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương trình Trung ương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh Bình Dương thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, thị xã, thành phố trước khi Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VI được thông qua; ban hành kịp thời bảng giá các loại đất tạo thuận lợi cho việc xác định giá đất và thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng…, phục vụ cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã không ngừng nâng cao việc tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” theo đề án đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt; thực hiện hiệu quả, quyết liệt các giải pháp giảm thiểu tỷ lệ hồ sơ trễ hạn và giảm thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan trong giải quyết hồ sơ; thực hiện gửi thư xin lỗi, gửi tin nhắn SMS Brandname, gọi điện thoại thông báo đối với các trường hợp hồ sơ trễ hạn hoặc cần bổ sung hồ sơ.

Kết quả, trong năm 2017, tỷ lệ đúng hạn trong giải quyết hồ sơ của Sở TN&MT Bình Dương đạt 99%, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn tỉnh đạt 99,81%. Trong đó, cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với 3.677 hồ sơ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 213.087 hồ sơ với 233.193 giấy chứng nhận, tăng trên 24% so với năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương được khảo sát có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tăng gần 9% so với năm 2016.

Kết quả khảo sát Chi số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 cho thấy, số ngày chờ đợi để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Bình Dương là 30 ngày, đứng thứ 2 cả nước. Không bằng lòng với kết quả đạt được, ngày 30/8/2017, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND, nên đến nay đã giảm thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng không quá 15 ngày, giảm 15 ngày so với trước đây.

Riêng về ứng dụng công nghệ thông tin, Sở TN&MT Bình Dương là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển ngành TN&MT. Trong đó, điển hình là triển khai hiệu quả liên thông phần mềm trong công tác trao đổi thông tin và luân chuyển hồ sơ giữa Cơ quan Thuế và Cơ quan Quản lý Đất đai để thực hiện nghĩa vụ xác định tài chính cho hộ gia đình và cá nhân. Bên cạnh đó, Sở TN&MT triển khai thí điểm tra cứu giá đất trên Trang thông tin điện tử ngành TN&MT và nhận được sự quan tâm, truy cập của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

bd 3
Sở TN&MT Bình Dương nỗ lực cải cách hành chính, hướng đến tạo lập môi trường đầu tư bền vững

Đơn giản hóa tối đa quy trình

Sở TN&MT Bình Dương đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 trong công việc nội bộ, giải quyết TTHC tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT và kịp thời chỉ đạo điều chỉnh, xây dựng quy trình ISO phù hợp với TTHC. Mặc dù việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC còn gặp một số khó khăn, tuy nhiên Sở TN&MT đã có những giải pháp khả thi trong ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích nhằm nâng cao tiện ích, hiệu quả trong giải quyết hồ sơ, TTHC.

Đặc biệt, Sở TN&MT cũng đã thực hiện hiệu quả và nhận được Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương trong quá trình triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện”, thực hiện tốt phương châm “5 biết, 5 thể hiện” và chấp hành nghiêm các quy tắc, văn hóa ứng xử nơi công sở. Nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và nâng cao hiệu quả hoạt động, Sở TN&MT đã tổ chức lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở; tiếp tục rà soát, ban hành một số nội quy, quy chế nhằm đảm bảo công tác tiếp công dân, quy định cụ thể chế độ, lề lối làm việc.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng trong việc không ngừng nâng cao hiệu quả công tác CCHC, góp phần thúc đẩy tỉnh Bình Dương phát triển năng động và thu hút các dự án đầu tư mang lại hiệu quả cao, bền vững, đảm bảo vấn đề môi trường, cân đối hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp, trong thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục rà soát, đơn giản hóa tối đa thời gian, quy trình, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết TTHC; đôn đốc, theo dõi CBCCVC thực hiện tốt quy chế làm việc, văn hóa công sở; tăng cường tỷ lệ đúng hẹn, trước hẹn trong giải quyết hồ sơ, TTHC.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT kịp thời rà soát, tham mưu ban hành kịp thời Bộ thủ tục hành chính ở cả ba cấp; tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn; thực hiện hiệu quả việc phân cấp trong quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước, tài sản công; giám sát, quản lý công tác tổ chức cán bộ và thực hiện đề án vị trí việc làm, tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao năng lực của CBCCVC; hoàn thiện thể chế đảm bảo hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và minh bạch, cung cấp các thông tin cần thiết cho công dân.

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ phối hợp kiến nghị các giải pháp thực hiện hiệu quả việc triển khai xác định nghĩa vụ tài chính theo hình thức điện tử với Cơ quan Thuế; mở rộng việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phối hợp với Bưu điện để giảm thiểu chi phí trong giải quyết hồ sơ, TTHC cho người dân, doanh nghiệp; tích cực rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy; tham mưu chuyển đổi thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở TN&MT, và nâng cao hiệu quả việc cung ứng các dịch vụ công, phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương…