Góp ý vào Dự thảo Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 16:51, 05/12/2018

(TN&MT)- Chiều 5/12, tại Trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã có buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai về Dự thảo Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Qua
Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự có Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn, đại diện Vụ Pháp Chế, Tổng cục Môi trưởng, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.

Ông Trần Hùng Phi, Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất (Tổng cục Quản lý đất đai) cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục đã chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (thay thế Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT). Dự thảo đã được gửi lấy ý kiến các Bộ ngành, địa phương và đăng trên Cổng thông tin của Chính phủ, Bộ và Tổng cục theo quy định.

Trên cơ sở 60 ý kiến góp ý của 11 Bộ, ngành, đơn vị và 49 tỉnh, thành phố, Tổng cục đã hoàn thiện Dự thảo gửi Vụ pháp chế thẩm định và tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ vào cuối tháng 9/2018.

Theo đó, Dự thảo Thông tư gồm 4 chương 27 điều và có 9 nội dung sửa đổi so với Thông tư 28. Cụ thể: sửa đổi nguyên tắc thống kê kiểm kê đất đai; sửa đổi về thời điểm triển khai thực hiện thống kê, kiểm kê; trách nhiệm thực hiện; chỉ tiêu thống kê, kiểm kê về loại đất; sửa đổi về nội dung phương pháp thực hiện; nội dung trình tự thực hiện; bổ sung thêm một số quy định về kiểm kê theo chuyên đề; sửa đổi bổ sung Phụ lục số 01 về nội dung giải thích về một số chỉ tiêu; sửa đổi một sung một số biểu mẫu.

Nổi bật nhất trong Dự thảo Thông tư là việc sửa đổi nguyên tắc thống kê, kiểm kê đất đai như: Trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng tại thời điểm thống kê, kiểm kê chưa sử dụng thì thống, kiểm kê theo mục đích ghi trong quyết định, đồng thời kiểm kê theo hiện trạng vào biểu riêng.

Bên cạnh đó, bổ sung thêm một số quy định về kiểm kê theo chuyên đề, trong đó quy định một số vấn đề chuyên sâu mang tính nguyên tắc như: kiểm kê đất đai chuyên sâu một số chỉ tiêu loại đất, đối tượng sử dụng đất... theo yêu cầu của quản lý Nhà nước trong từng thời kỳ.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận về Dự thảo Thông tư. Theo đó, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung của Dự thảo và tập trung góp ý về nội dung còn chưa thống nhất về việc thống kê, kiểm kê đất có mặt nước ven biển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao các nội dung được sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Thông tư. “Hiện nay, rất nhiều vấn đề liên quan tới đất đai được Chính phủ, Quốc hội yêu cầu có báo cáo nhưng do chúng ta chưa có kiểm kê, thống kê nên không thể có báo cáo ngay. Việc bổ sung kiểm kê theo chuyên đề  và căn cứ tình hình để thực hiện là rất phù hợp”- Thứ trưởng nói.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý, việc thêm biểu mẫu nếu thực sự cần thiết thì thực hiện, bởi nếu thêm hoặc thay đổi sẽ rất khó khăn, tốn cho địa phương khi thực hiện.