Chủ động đón đầu các chính sách tài nguyên và môi trường

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 17:45, 27/12/2017

(TN&MT) - Ngày 27/12, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã đến dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017và triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường. Cùng tham dự có lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ và tập thể lãnh đạo, cán bộ của Viện.

Nỗ lực triển khai các nhiệm vụ quan trọng

Trong năm 2017, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường đã tích cực triển khai các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo TS Nguyễn Trung Thắng - Phó Viện trường, Viện đã rà soát xây dựng lại quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện theo hướng tinh gọn bộ máy; xây dựng lại Đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc phù hợp, giảm so với biên chế được giao từ năm 2016. Đến nay, cán bộ là thạc sĩ, tiến sĩ chiếm 56% tổng số cán bộ của Viện. Nhìn chung, cơ cấu nhân sự đã đáp ứng khá tốt công việc được giao, một số lĩnh vực thiếu nhân sự trình độ cao như tài nguyên nước, khoáng sản.

anh 2 25
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu tại hội nghị

Với chức năng là một đơn vị nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách TN&MT, Bộ đã giao Viện tiếp tục triển khai trong năm 2017 nhiệm vụ xây dựng 2 đề án về “hoàn thiên thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó BĐKH” và ‘tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT và ứng phó BĐKH”. Nhiệm vụ này cùng với nhiệm vụ xây dựng “Chương trình hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về TN&MT” dự kiến sẽ được hoàn thành và trình đúng tiến độ trong năm 2018.

Viện cũng đã hoàn thành nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá, xây dựng định hướng và lộ trình thực hiện phân vùng chức năng làm cơ sở để lập quy hoạch phát triển bền vững” và dự kiến trình Bộ trong quý 1/2018. Đã sơ kết 5 năm thực hiên Nghị quyết 24- NQ-TW về chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Một nhiệm vụ quan trọng khác trong năm 2017, đó là xây dựng “Đề án về cơ chế đột phá huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, xã hội hóa bảo vệ môi trường, thực hiện đúng nguyên tắc: người được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho bảo vệ môi trường; người gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải khắc phục, bồi thường thiệt hại. Do một số khó khăn, chậm trễ trong quá trình phê duyệt dự án nên dự kiến sẽ hoàn thành và trình trong năm 2019. Về xây dựng dự thảo Thông tư ban hành quy chế quản lý, cung cấp thong tin TN&MT, thực hiên Luật Tiếp cận thong tin năm 2014, Viện dự kiến hoàn thành và sẽ trình Bộ trong năm 2019. Ngoài ra, Viện cũng triển khai nghiên cứu đề xuất, xây dựng một số văn bản liên quan đến công tác quản lý TN&MT.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

Năm 2017 là năm Viện chủ trì triển khai nhiều đề tài khoa học công nghệ nhất từ trước đến nay với 25 đề tài các cấp, gồm 4 đề tài cấp quốc gia, 12 đề tài cấp Bộ và 9 đề tài cấp cơ sở. Trong đó, 4 đề tài cấp Bộ đã kết thúc trong năm 2017, các đề tài còn lại đang chuyển tiếp sang năm 2018.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh - Viện Trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguenv afmooit rường phát biểu tại hội nghị
PGS.TS Nguyễn Thế Chinh - Viện Trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Quá trình quản lý công tác KH&CN, Viện đã rất sát sao về chất lượng của các đề xuất, đề tài đảm bảo phù hợp với nhu cầu của cơ quan quản lý, đặc biệt chú trọng vào 5 nội dung: Nghiên cứu phát hiện các vấn đề bất cập và đưa ra giải pháp trong quản lý trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước thuộc Bộ TN&MT; Nghiên cứu các vấn đề mang tính tổng hợp quy hoạch bảo vệ môi trường, liên kết địa phương, liên kết vùng trong quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó BĐKH; Nghiên cứu về công tác dự báo, tăng cường năng lực phân tích chính sách; Nghiên cứu về các vấn đề mới mà lĩnh vực quản lý TN&MT đang quan tâm như an ninh môi trường, tăng trưởng xanh, phát triển nền kinh tế xanh, các-bon thấp, áp dụng 3Rs (bổ sung, duy trì, tái sử dụng) trong quản lý tài nguyên; Nghiên cứu lĩnh vực kinh tế TN&MT.

Thời gian qua, các đề tài nghiệm thu hầu hết đã được đưa vào ứng dụng, các đề tài mở mới và chuyển tiếp đều đảm bảo khối lượng đã đăng ký, nhiều đề tài có chất lượng chuyên môn cao. Ngoài ra, Viện cũng đang quản lý và chủ tri triển khai 4 dự án hợp tác quốc tế. Hoạt động của các dự án này và quá trình xây dựng quan hệ đối tác quốc tế đã góp phần hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật xu hướng, công cụ mới trên thế giới về quản lý TN&MT, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ và từng bước nâng cao vai trò, vị thế của Viện. Viện cũng đang đẩy mạnh công bố các kết quả nghiên cứu, tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo và xây dựng nội dung đào tạo đa dạng, phối hợp tổ chức một số khóa đào tạo tăng cường năng lực cho cán bộ địa phương, doanh nghiệp…

Nghiên cứu, đề xuất giải quyết các thách thức về TN&MT

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2017, Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh cho biết, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Viện sẽ tập trung tực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường; nâng cao chất lượng nghiên cứu, đẩy mạnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Viện sẽ tập trung hoàn thiện các văn bản, đề án trình trong năm 2018 đúng tiến độ. Tiếp tục xây dưng các văn bản, đánh giá tình hình thực hiện các chiến lược, chính sách về TN&MT; nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các nhiệm vụ, dự án, đề tài KH&CN để giải quyết các vấn đề lien quan đến chiến lược, chính sách của ngành. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ tư vấn theo đúng chức năng nhiệm vụ của Viện, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế và từng bước nâng cao vai trò, vị thế của Viện trong khu vực và trên thế giới.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban thuộc Viện góp ý hoàn thiện Báo cáo và đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết những tồn tại, nâng cao chất lượng hoạt động của Viện trong năm 2017, đại diện các đơn vị của Bộ đã chia sẻ những khó khăn của Viện trong tình hình chung và gợi mở những cơ hội hợp tác với Viện trong tương lai.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận những kết quả của tập thể cán bộ Viện đã đạt được trong năm 2017, với sự tham mưu, xây dựng nhiều chính sách lớn cho ngành TN&MT. Theo Thứ trưởng, mặc dù Viện đã có nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học nhưng thiếu sự chủ động đón đầu xu thế, dự báo các yêu cầu về quản lý tài nguyên và môi trường. Hoạt động tư vấn dịch vụ còn yếu, hoạt động của Viện còn phụ thuộc vào ngân sách và cần có hướng phát triển rõ ràng hơn.

Thứ trưởng yêu cầu Ban lãnh đạo Viện cùng tập thể cán bộ, nhân viên của Viện cần phát huy tinh thần chủ động, sang tạo, khắc phục các hạn chế để xây dựng những Chiến lược dự báo có tầm nhìn cho Bộ trong việc xây dựng Chính sách, quản lý các lĩnh vực của ngành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2018 trên cơ sở cụ thể hóa các mục tiêu đề ra và các nhiệm vụ chung của Bộ.