Bộ trưởng Trần Hồng Hà gửi Thư chúc mừng Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ TN&MT

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 00:00, 04/08/2017

(TN&MT) - Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002 - 05/8/2017), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã gửi thư chúc mừng Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường của Bộ trưởng Trần Hồng Hà.
Tiến sỹ Trần Hồng Hà - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT
Tiến sỹ Trần Hồng Hà - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2017

Thư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ

Thưa các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường qua các thời kỳ!

Nhân dịp 15 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002 - 05/8/2017), thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, tôi thân ái gửi tới các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong niềm vui hôm nay, chúng ta tự hào cùng nhau nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển. Từ những ngày đầu thành lập với 6 lĩnh vực chủ yếu là đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, khí tượng thủy văn, quản lý tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ theo chủ trương thành lập các Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của Đảng và Nhà nước, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được giao quản lý 09 lĩnh vực có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong một thời gian ngắn, Bộ đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ xây dựng một hệ thống chủ trương, chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tương đối hoàn thiện, phù hợp hơn với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những chủ trương chính sách đúng đắn đã góp phần giải phóng nguồn lực tài nguyên, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời góp phần quan trọng trong ngăn ngừa suy thoái, ô nhiễm về môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững. Công tác điều tra cơ bản được triển khai có trọng tâm, trọng điểm giúp nhà nước nắm chắc tiềm năng, thế mạnh các nguồn tài nguyên quan trọng của đất nước; làm căn cứ xây dựng các quy hoạch, chiến lược quản lý, khai thác, sử dụng một cách khoa học, bài bản. Từ đó, nguồn lực tài nguyên đã từng bước được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả. Nhiều lĩnh vực đã được trang bị những thiết bị, công nghệ hiện đại hóa ngang tầm các quốc gia tiên tiến trong khu vực.

Thành tựu mà chúng ta đã đạt được trong 15 năm qua là những mốc son quan trọng gắn với quá trình đổi mới, hội nhập của đất nước. Trong suốt chặng đường đó, Bộ đã luôn dành được sự quan tâm sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương và Nhân dân. Đặc biệt, đó là kết quả nỗ lực phấn đấu của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đồng cam cộng khổ trên mỗi bước đường xây dựng và phát triển của ngành. Nhân dịp này, thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ tôi xin được tri ân những công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước và biểu dương những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ đang ngày đêm ra sức phấn đấu, thi đua, sáng tạo để đóng cho công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước nói chung và của ngành tài nguyên và môi trường nói riêng.


Các đồng chí thân mến!

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ, thuận lợi mới, song cũng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra một cách mạnh mẽ sẽ gây nhiều áp lực lớn đối với tài nguyên và môi trường. Thoái hoá, suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường, gia tăng các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang diễn ra gay gắt từ đồng bằng đến trung du, miền núi. Cùng với đó, yêu cầu phát huy cao nhất các nguồn lực, trong đó có nguồn lực tài nguyên để phát triển nhanh kinh tế, gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nước ta trong giai đoạn tới.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nêu trên, đó đòi hỏi từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường phải không ngừng đổi mới, năng động, quyết liệt, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức để đưa công tác quản lý tài nguyên và môi trường lên tầm cao mới. Chúng ta quyết tâm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; tăng cường năng lực thực thi pháp luật, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu, chất lượng công tác điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, hoàn thiện quy hoạch và tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên; qua đó, từng bước xây dựng ngành tài nguyên và môi trường chính quy, hiện đại, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn lên, thế hệ các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ xây dựng ngành tài nguyên và môi trường phát triển vững mạnh, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!

                                                                Trần Hồng Hà
                                                                ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,
                                                                BÍ THƯ BAN CÁN SỰ ĐẢNG,
                                                                BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG