Bộ TN&MT: Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 00:00, 01/06/2017

(TN&MT)- Sáng ngày 01/06, tại TP.Đồng Hới, Quảng Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ năm 2017.

Tham dự Hội nghị có ông Giang Đức Chung - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT; ông Nguyễn Ngọc Vân - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và hơn 100 cán bộ, viên chức và người lao động làm công tác cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Ông Giang Đức Chung- Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị
Ông Giang Đức Chung- Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị ông Giang Đức Chung- Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT nhấn mạnh: Đây là Hội nghị quan trọng và rất có ý nghĩa với các cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc Tổng cục. Mục đích tập huấn là cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ; quán triệt, tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ tại tất cả các đơn vị  theo đúng quy trình, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Bồi dưỡng nghiệp vụ TCCB là một hoạt động thường xuyên, định kỳ được tổ chức hằng năm với mục đích nhằm cập nhật những kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác TCCB và bảo vệ chính trị nội bộ cho lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác TCCB và bảo vệ chính trị nội bộ các đơn vị thuộc Bộ; quán triệt, tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện các quy định tại tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ theo đúng quy định, đúng tiến độ, thời gian yêu cầu và đảm bảo chất lượng.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Ngoài ra, Hội nghị là dịp để các đơn vị trao đổi kinh bảo nghiệm, thảo luận về các vướng mắc trong quá trình giải quyết các nhiệm vụ về TCCB, bảo vệ chính trị nội bộ; nắm bắt những nội dung mới, cần thiết về chủ trương, chính sách, pháp luật trong công tác TCCB, bảo vệ chính trị nội bộ; giúp công tác TCCB của đơn vị đi vào nề nếp, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt công tác bảo vệ Đảng về chính trị, tư tưởng, về nguyên tắc tổ chức và hoạt động, bảo vệ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, đây là Hội nghị quan trọng và có ý nghĩa với lãnh đạo và cán bộ làm công tác TCCB các đơn vị thuộc Bộ.

Theo ông Giang Đức Chung- Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT, cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác TCCB nêu trên vẫn còn một số tồn tại hạn chế mà nguyên nhân một phần là do hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về TCCB tiếp tục được hoàn thiện do còn những bất cập, vướng mắc nên cần được cập nhật thường xuyên. Vì vậy, việc tổ chức hội nghị ngày hôm nay là rất cần thiết, là một trong những dịp để đội ngũ CB làm công tác TCCB được bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện công tác TCCB.

Ông Nguyễn Ngọc Vân- Vụ trưởng Vụ ĐTBDCBCCVC Bộ Nội vụ, trao đổi tại Hội nghị
Ông Nguyễn Ngọc Vân- Vụ trưởng Vụ ĐTBDCBCCVC Bộ Nội vụ, trao đổi tại Hội nghị

Ông Giang Đức Chung cho rằng Hội nghị cần tâp trung phổ biến, quán triệt các văn bản mới ban hành về TCCB; Giới thiệu các hướng dẫn và định hướng về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong thời gian tới; Quán triệt và đẩy mạnh việc áp dụng Hệ thống thông tin công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trao đổi một số vấn đề về công tác tổ chức, biên chế; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động, trong đó có nội dung về tổ chức thi thăng hạng II cho viên chức ngành TNMT; Hướng dẫn thực hiện đề án đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ; Trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác TCCB và bảo vệ chính trị nội bộ.

Tại Hội nghị ông Nguyễn Ngọc Vân- Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ cũng đã trao đổi về những đổi mới trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Tin & ảnh: Hồng Thiệu