Môi trường

Phù Yên (Sơn La): Đẩy mạnh thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Nguyễn Nga 30/05/2023 - 21:24

(TN&MT) - Năm 2023, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đang triển khai thực phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thị trấn và 3 xã Quang Huy, Huy Bắc, Huy Hạ. Phấn đấu đến hết năm, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý tại đô thị đạt 93%; tại nông thôn đạt 88%. Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về môi trường theo kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, huyện.

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý, bảo vệ môi trường; kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu môi trường thuộc hệ thống chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023.

Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị, UBND các xã; tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện; huy động sự tham gia tích cực, chủ động của các ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và người dân tham gia thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH).

Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xả thải của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Hướng dẫn các tổ, bản, khu dân cư bổ sung các quy định bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước; kiên quyết ngăn chặn, xử lý các vi phạm xả rác bừa bãi.

anh-phu-yen.jpg
Hội liên hiệp Phụ nữ Thị trấn Phù Yên ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải.

Bà Nguyễn Thu Hà, Trưởng phòng TN&MT huyện Phù Yên cho biết: Từ đầu năm đến nay, huyện Phù Yên đã triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn tại 8 Tiểu khu trên địa bàn thị trấn; phối hợp với Hội Phụ nữ huyện, UBND thị trấn phát động phong trào bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa trong cán bộ, hội viên phụ nữ; tổ chức Lễ phát động ra quân thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.

Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 92,5%; tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom đạt 87,5%. Phù Yên đang tiếp tục thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn tại thị trấn và xã Quang Huy. Chú trọng thu gom, phân loại CTRSH tại các khu vực công cộng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhỏ, lẻ như chợ, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ ăn uống…

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức cộng đồng về thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường.

Đưa nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng CTRSH vào các trường học; các cuộc họp, hội nghị của các cơ quan, đoàn thể; các cuộc họp, sinh hoạt của bản, khu dân cư.

Tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; giám sát hoạt động vận chuyển, xử lý chất thải, kịp thời phát hiện các vi phạm đổ thải trái phép. Khuyến khích các hoạt động tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn và đối với sản phẩm tái chế từ chất thải...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phù Yên (Sơn La): Đẩy mạnh thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO