--Quảng cáo---

Phát triển nguồn nhân lực quản lý đất đai

Tài nguyên - 00:00 17/08/2017

(TN&MT) - Để thực thi hiệu quả các chính sách pháp luật đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai đã thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ ngành có chuyên môn, nghiệp vụ cao...

Cụ thể, trong giai đoạn 2011 - 2015, Tổng cục đã tổ chức 8 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về đất đai và nghiệp vụ chuyên môn cho 416 lượt cán bộ của các đơn vị thuộc. Tổ chức 19 hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý đất đai cho 2.355 lượt cán bộ chuyên môn của các Sở TN&MT thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong năm 2017, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất đai đã mở 4 lớp đào tạo bồi dưỡng về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với 306 học viên tham dự. Trung tâm phối hợp với Công ty Hoàng Gia tổ chức thực hiện công tác điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, phối hợp với Cục Đăng ký đất đai và Cục Kinh tế và Phát triển Quỹ đất để xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hội nghị, dự kiến tháng 8 thực hiện.

Theo ông Quách Công Huân, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất đai, sau khi Luật Đất đai có hiệu lực, Trung tâm đã xây dựng và trình Tổng cục Quản lý đất đai, TN&MT phê duyệt Dự án “Phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong phạm vi cả nước ưu tiên đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa và nông thôn”. Dự án này nằm trong khuôn khổ Đề án Nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai trên phạm vi cả nước.

Ông Huân cho biết, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, căn cứ tình hình thực hiện các nhiệm vụ và những định hướng của Bộ, Tổng cục, Trung tâm đã xây dựng chương trình hoạt động như: Tiếp tụcTổ chức triển khai hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý đất đai cho cán bộ địa phương; triển khai nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật đất đai năm 2017; thực hiện Dự án “Phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong phạm vi cả nước ưu tiên đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa và nông thôn” giai đoạn 2016 - 2020.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ này, Trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công việc để đạt hiệu quả cao nhất; chấn chỉnh công tác kế hoạch, tài chính để việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án theo đúng kế hoạch.

Đồng thời, tăng cường thảo luận chuyên đề để nâng cao năng lực cho toàn thể đội ngũ cán bộ chuyên môn của Trung tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, nhất là các cán bộ trẻ. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về nội dung và tiến độ thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này để có giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ...

Tuyết Nhi


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO